Rada: 2021 » 2021-06-01 RM 12 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Vyhlášení záměru zpracování lesních hospodářských osnov.pdf Velikost: 999,32 KB
004 Petice – Stop hala Jeřmanice.pdf Velikost: 1,22 MB
005 Návrh střednědobého výhledu statutárního města Liberec na roky 2022–2025.pdf Velikost: 3,51 MB
006 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 1,51 MB
007 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 1984 – k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 4,1 MB
008 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 1,8 MB
009 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 2,26 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,82 MB
011 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 3,16 MB
012 Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,37 MB
013 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,88 MB
014 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 4,8 MB
015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr směny pozemků – k. ú. Krásná Studánka a k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,84 MB
016 Majetkoprávní operace – pronájem pozemku.pdf Velikost: 781,52 KB
017 Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků .pdf Velikost: 1,31 MB
018 Majetkoprávní operace – změna a aktualizace nájemní smlouvy na pozemek.pdf Velikost: 781,75 KB
019 Majetkoprávní operace – souhlas s podnájmem – střední zdravotnická škola.pdf Velikost: 1,2 MB
020 Majetkoprávní operace – změna rozsahu nájemní smlouvy – RAILREKLAM- spol. s r. o..pdf Velikost: 981,04 KB
021 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,66 MB
022 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,25 MB
024 Návrh platu ředitelky MŠ -U Bertíka- .pdf Velikost: 377,01 KB
025 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3,29 MB
026 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 1,46 MB
027 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 817,24 KB
028 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3,04 MB
029 Rozšíření služby přepravy znevýhodněných skupin obyvatel v rámci projektu -Taxík Maxík-.pdf Velikost: 1,03 MB
030 Vyhodnocení výběrového řízení -Poskytování právních služeb pro město Liberec-.pdf Velikost: 370,69 KB
031 Podání dotační žádosti v rámci Výzvy č. 7-2020 Národního programu Životní prostředí.pdf Velikost: 1,58 MB
032 Vypsání výběrového řízení na vnitřní vybavení k projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – učebna praktických činností .pdf Velikost: 391,52 KB
033 Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M.- úsek Liberec – schválení vedení trasy.pdf Velikost: 20,33 MB
034 Manuál veřejných prostranství pro město Liberec – městské povrchy.pdf Velikost: 5,54 MB
035 Přesun tramvajové zastávky Rybníček.pdf Velikost: 2,5 MB
036 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku v rámci projektu -Revitalizace lesoparku Fibichova-.pdf Velikost: 374,56 KB
037 Výstavba podzemních kontejnerů.pdf Velikost: 362,98 KB
038 Památník obětem komunismu.pdf Velikost: 3,26 MB
039 Vypsání VŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Na Pláni- Lipová- Blažkova-.pdf Velikost: 3,88 MB
040 Hromadný podnět obyvatel ul. Žitná ve věci zřízení zpomalovacích prvků na komunikaci.pdf Velikost: 4,2 MB
041 Smlouva o nájmu pozemku – ul. U Podjezdu.pdf Velikost: 3,14 MB
042 Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky distribuční soustavy v ulici Ondříčkova.pdf Velikost: 2,61 MB
043 Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2022.pdf Velikost: 952,29 KB
044 Oprava veřejného osvětlení ulice U Internátu- K Bucharce a okolí.pdf Velikost: 2,8 MB
045 Vypsání VŘ na zakázku -Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova- Liberec-.pdf Velikost: 1,71 MB
046 Vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci včetně statistických dat za zimní období 2020-2021.pdf Velikost: 3,73 MB
047 Schválení výsledku VŘ na zakázku -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – křižovatka Letná x Stračí-.pdf Velikost: 1,17 MB
048 Návrh na zmaření nedokončených investic pro Městský plavecký bazén Liberec .pdf Velikost: 7,41 MB
049 Stěhování datového centra Uran.pdf Velikost: 1,08 MB
050 Podpora Evropské výstavy známek a celosvětové výstavy POLAR SALON.pdf Velikost: 1,25 MB
051 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 1,36 MB
052 Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 8,92 MB