Zastupitelstvo: 2021 » 2021-05-27 ZM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 684_2.pdf Velikost: 537,49 KB
004 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rudolfov .pdf Velikost: 13,82 MB
005 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 699,48 KB
006 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 2,74 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,24 MB
008 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 718,19 KB
009 Výjimka z Obecně závazné vyhlášky SML č. 7-2011 (Statut města Liberec).pdf Velikost: 7,94 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Státní pozemkový úřad.pdf Velikost: 4,04 MB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,95 MB
012 Delegace na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec- a. s..pdf Velikost: 847,62 KB
013 Delegace na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost- a. s..pdf Velikost: 14,6 MB
014 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,13 MB
015 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 413,41 KB
016 Memorandum o spolupráci při zařazení tratě Görlitz – Liberec – Praha do evropské sítě TEN-T.pdf Velikost: 1,26 MB
017 Majetkoprávní operace – přijetí daru – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 3,21 MB
018 Dodatky ke smlouvě o spolupráci – Slévárna Ostašov.pdf Velikost: 4,32 MB
019 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy.pdf Velikost: 1,2 MB
020 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA- z. ú.- na protidrogové služby.pdf Velikost: 1,58 MB
021 Poskytnutí dotace organizaci Most k naději- z. s.- na protidrogové služby.pdf Velikost: 1,48 MB
022 Dodatky SOHZ pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních a sociálních služeb pro rok 2021.pdf Velikost: 2,02 MB
023 Memorandum mezi SML a MO Vratislavice.pdf Velikost: 672,83 KB
024 Žádost Bytového družstva VLNAŘSKÁ.pdf Velikost: 3,57 MB
025 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021.pdf Velikost: 1,83 MB
026 Přejmenování parku Jablonecká na Park Paměti národa .pdf Velikost: 1,93 MB
027 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 5,43 MB
028 Návrh na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům v roce 2021.pdf Velikost: 4,38 MB
029 Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021.pdf Velikost: 2,25 MB
030 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na mezinárodní festival sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2021.pdf Velikost: 3,36 MB
031 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci Velká cena Liberce 2021 .pdf Velikost: 2,65 MB
032 Městský plavecký bazén Liberec – varianty dalšího provozu.pdf Velikost: 16,88 MB
033 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města – 29. 4. 2021.pdf Velikost: 16,49 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 479,83 KB
202 Informace o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.pdf Velikost: 2,64 MB
203 Informace o plnění usnesení č. 114-2020.pdf Velikost: 297,07 KB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2021.pdf Velikost: 794,54 KB