Rada: 2021 » 2021-05-04 RM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,16 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 7,75 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 684_2.pdf Velikost: 798,75 KB
006 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rudolfov .pdf Velikost: 14,57 MB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,4 MB
008 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 3,38 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,96 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,2 MB
011 Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv nebyt. prostor – Člověk v tísni- o. p. s..pdf Velikost: 1,01 MB
012 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 3,01 MB
013 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1005,12 KB
014 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 570,72 KB
015 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Krejčího 1172 až 1178- Krajní 1575 až 1580 – opravy výtahů.pdf Velikost: 1,39 MB
016 Vypsání zadávacího řízení na zakázku ZŠ Česká – modernizace plynové kotelny.pdf Velikost: 1,64 MB
017 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – pro administraci a související právní poradenství veřejné zakázky -Rekonstrukce a stavební úpravy MPB Liber.pdf Velikost: 678,66 KB
017-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – MPB- zpráva o technickém stavu.pdf Velikost: 1,64 MB
018 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,04 MB
019 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021.pdf Velikost: 2,11 MB
019-01 Partnerství v projektu organizace Comunités- z. s.- s názvem -Roma Youth Development-.pdf Velikost: 733,22 KB
021 Schválení dodatku č. 5 k SoD na projektovou dokumentaci v rámci projektu Centrum aktivního života .pdf Velikost: 771,18 KB
022 Revokace části usnesení vypsání výběrového řízení na bourací práce k projektu -Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově-.pdf Velikost: 1,91 MB
023 Záměr vytvoření dokumentu -Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Liberec-.pdf Velikost: 1,88 MB
024 Žádost o odpuštění poplatku za pronájem RASAV – ÚAMK – AUTOMOKLUB ŠKODA za akci Závody minikár 2021.pdf Velikost: 688,63 KB
025 Oprava veřejného osvětlení ulice Ke Kapličce.pdf Velikost: 1,77 MB
026 Smlouva o přeložce vodovodu – ul. Ostašovská.pdf Velikost: 1,24 MB
027 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 791 KB
028 Vypsání VŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – lokalita Slovanské údolí a Javorová- Liberec- .pdf Velikost: 1,4 MB
029 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 2,05 MB
030 Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021.pdf Velikost: 1,12 MB
031 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem -Dodávka kancelářských potřeb-.pdf Velikost: 366,7 KB
032 Žádost o dotace v rámci programu -Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022- od MV – generální ředitelství HZS ČR.pdf Velikost: 1,58 MB
033 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 686,88 KB
033-01 Vyjádření SML z pozice člena družstva.pdf Velikost: 2,35 MB