Zastupitelstvo: 2021 » 2021-04-29 ZM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,13 MB
004 Majetkoprávní operace – záměr úplatného převodu pozemku p. č. 744- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 9,04 MB
005 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 8,94 MB
006 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků .pdf Velikost: 2,16 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Růžodol I za k. ú. Horní Hanychov .pdf Velikost: 1,45 MB
008 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu podílů města v bytových domech spolufinancovaných z SFRB.pdf Velikost: 17,59 MB
009 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,6 MB
010 Obecně závazná vyhláška SML č. n-2021- kterou se mění Obecně závazná vyhláška SML č. 2-2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n.pdf Velikost: 1,23 MB
011 Refinancování směnečného programu – schválení úvěrové dokumentace.pdf Velikost: 6,08 MB
012 Varianty naložení s akciovým podílem ve společnosti FinReal Liberec- a. s. v návaznosti na rozhodnutí valné hromady FinReal Liberec- a. s..pdf Velikost: 594,32 KB
013 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 5,63 MB
014 Investiční plán pro roky 2021 a 2022 s výhledem do roku 2030.pdf Velikost: 958,41 KB
015 Dodatek č. 1 a č. 2 memoranda o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu -Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně .pdf Velikost: 24,27 MB
016 Architektonicko-dispoziční řešení na akci -Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy MPB v Liberci-.pdf Velikost: 9,07 MB
017 Změna v personálním obsazení kontrolního výboru.pdf Velikost: 398,85 KB
018 Zápis z provedené kontroly KV č. 4-2020 -Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště)-.pdf Velikost: 573,89 KB
019 Poskytnutí prostředků na realizaci projektu -Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích-.pdf Velikost: 7,68 MB
020 Schválení stažení žádosti o podporu projektu IPRÚ -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 1,9 MB
021 Rekonstrukce objektu URAN – uplatnění smluvní pokuty vůči zpracovateli projektové dokumentace.pdf Velikost: 21,69 MB
022 Protipovodňová opatření města Liberec.pdf Velikost: 160,83 MB
023 Aktualizace zřizovací listiny TSML- p. o..pdf Velikost: 611,12 KB
024 Darovací smlouva – stavba k. ú. Rochlice u Liberce -vyřazená komunikace ev. č. III-2784- ul. České mládeže v k. ú. Rochlice u Liberce-.pdf Velikost: 1,12 MB
025 Návrh odpovědi na podnět adresovaný zastupitelstvu města ve věci dopravní situace ul. Hejnická.pdf Velikost: 7,34 MB
026 Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 777,54 KB
027 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje- z. s.- na rok 2021.pdf Velikost: 883,79 KB
028 Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje- z. s.- na rok 2021 .pdf Velikost: 982,92 KB
029 Smlouva o vzájemném převodu činností čtyř příspěvkových organizací LK a SML .pdf Velikost: 2,11 MB
030 Memorandum o vzájemném financování a dotační podpoře PO.pdf Velikost: 671,28 KB
031 Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 7-2011- Statut města Liberec .pdf Velikost: 638,91 KB
032 Zřízení Domu seniorů Františkov- Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 1,01 MB
033 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2021.pdf Velikost: 2,01 MB
034 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály.pdf Velikost: 3,04 MB
035 Podpora aktérů dlouhodobě působících na poli kultury ve městě Liberec.pdf Velikost: 374,8 KB
036 Plnění usnesení zastupitelstva za I. čtvrtletí roku 2021.pdf Velikost: 798,39 KB
037 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 3. 2021.pdf Velikost: 3,99 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 488,58 KB
202 Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021.pdf Velikost: 2,04 MB
203 Porušení rozpočtové kázně v rámci MS 2009.pdf Velikost: 3,49 MB
204 Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých společností JSS- spol. s r. o..pdf Velikost: 367,43 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2021.pdf Velikost: 790,59 KB
205-01 Protipovodňová opatření města Liberec.pdf Velikost: 160,77 MB