Rada: 2021 » 2021-04-20 RM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 833,2 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,94 MB
005 Obecně závazná vyhláška SML č. n-2021- kterou se mění Obecně závazná vyhláška SML č. 2-2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n.pdf Velikost: 1,5 MB
005-01 Refinancování směnečného programu – schválení úvěrové dokumentace.pdf Velikost: 6,41 MB
007 Majetkoprávní operace – změna rozsahu nájemní smlouvy – RAILREKLAM- spol. s r. o..pdf Velikost: 689,97 KB
008 Majetkoprávní operace – pronájem pozemku.pdf Velikost: 999,82 KB
009 Majetkoprávní operace – pacht pozemku .pdf Velikost: 591,79 KB
010 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,6 MB
011 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,44 MB
012 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Divadlo F. X. Šaldy v Liberci – repase historických dveří a oken.pdf Velikost: 789,1 KB
013 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – zadání projektové činnosti ZŠ Orlí .pdf Velikost: 721,73 KB
014 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 769,28 KB
016-01 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu – Poskytování právních služeb pro město Liberec.pdf Velikost: 391,66 KB
018 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Orlí 140-7- p. o.- v projektu.pdf Velikost: 1,04 MB
019 Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 804,55 KB
020 Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 1,02 MB
021 Ponechání nespotřebované vyrovnávací platby za rok 2020.pdf Velikost: 3,28 MB
022 Povolení odpisu nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 360,38 KB
023 Poskytnutí daru Lince bezpečí- z. s..pdf Velikost: 951,92 KB
024 Zpráva z kontrol za 1. Q 2021.pdf Velikost: 1,31 MB
025 Vypsání výběrového řízení na bourací práce k projektu Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově .pdf Velikost: 379,72 KB
026 Schválení uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce el. energie v ul. Na Žižkově.pdf Velikost: 2,35 MB
027 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E- (Orlí).pdf Velikost: 6,71 MB
028 -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A- odstoupení od žádosti o podporu.pdf Velikost: 850,94 KB
029 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku vybavení pro projekt -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 380,26 KB
030 Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu v rámci projektu Centrum aktivního života.pdf Velikost: 4,48 MB
031 Vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby v projektu -Vodojem Horská a zásobní řady-.pdf Velikost: 400,6 KB
031-01 Poskytnutí prostředků na realizaci projektu -Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích-.pdf Velikost: 7,75 MB
031-02 Rekonstrukce objektu URAN – uplatnění smluvní pokuty vůči zpracovateli projektové dokumentace .pdf Velikost: 22,64 MB
032-02 Architektonicko-dispoziční řešení na akci -Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy MPB v Liberci-.pdf Velikost: 9,36 MB
033 Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML a aktualizace pokynu č. 1.pdf Velikost: 952,6 KB
034 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu Památníku obětem komunismu.pdf Velikost: 1,55 MB
035 Výstavba podzemních kontejnerů.pdf Velikost: 367,35 KB
036 Vypsání VŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – křižovatka Letná x Stračí-.pdf Velikost: 3,74 MB
037 Vypsání VŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – ul. Slovenská- Liberec-.pdf Velikost: 1,39 MB
038 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby .pdf Velikost: 5,71 MB
039 Vypsání VŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – ulice Jiskrova- Liberec-.pdf Velikost: 2,75 MB
040 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – -HAV MS Liberec – Jiskrova-.pdf Velikost: 2,98 MB
041 Návrh odpovědi na podnět adresovaný zastupitelstvu města ve věci dopravní situace ul. Hejnická.pdf Velikost: 2,62 MB
042 Oprava veřejného osvětlení ulice Klicperova a okolí.pdf Velikost: 2,63 MB
043 Žádost o odpuštění poplatku za pronájem RASAV – Event media- s. r. o. za akci NN Night Run a Avon běh 22. 5. 2021.pdf Velikost: 668,65 KB
044 Uzavření smlouvy na realizaci Farmářských trhů v roce 2021 .pdf Velikost: 2,26 MB
044-01 Návrh kroků k řešení situace v MPB Liberec.pdf Velikost: 12,27 MB
045 Podpora aktérů dlouhodobě působících na poli kultury ve městě Liberec.pdf Velikost: 726,63 KB
045-01 Investiční plán pro roky 2021 a 2022 s výhledem do roku 2030.pdf Velikost: 1,26 MB
045-02 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu podílů města v bytových domech spolufinancovaných z SFRB.pdf Velikost: 3,42 MB
046 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2021.pdf Velikost: 1,04 MB
047 Hodnocení 3. ZM – 25. 3. 2021.pdf Velikost: 1,07 MB
048 Organizační zajištění 4. ZM – 29. 4. 2021.pdf Velikost: 303,36 KB
201 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2021.pdf Velikost: 548,77 KB