Zastupitelstvo: 2021 » 2021-03-25 ZM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – pozemky v k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 2,8 MB
004 Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 1,06 MB
005 Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Ruprechtice – ČEZ Distribuce- a. s..pdf Velikost: 18,74 MB
006 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 857,12 KB
007 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 7,11 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,49 MB
009 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku DPMLJ.pdf Velikost: 1,76 MB
010 Majetkoprávní operace – změna usnesení – bezúplatný převod – k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 718,23 KB
011 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení a neschválení záměru prodeje pozemku.pdf Velikost: 794,62 KB
012 Návrh rozpočtového opatření č. 3C) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,9 MB
013 Refinancování směnečného programu.pdf Velikost: 4,6 MB
014 Inventarizační zpráva roku 2020.pdf Velikost: 2,56 MB
015 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 373,11 KB
016 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 691,8 KB
017 Podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci v řízení vedeném pod sp. zn. 22 C 285-2019 .pdf Velikost: 369,26 KB
018 Návrh aktualizace stanov Liberecké IS- a. s..pdf Velikost: 680,57 KB
019 Revokace ukládací části usnesení ZML č. 152-2020 a 34-2021.pdf Velikost: 879,38 KB
020 Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 588,06 KB
021 Zřízení řídicího výboru ITI.pdf Velikost: 862,24 KB
022 Aktualizace SUMF – Rámce udržitelné městské mobility 2017–2023.pdf Velikost: 8,32 MB
023 Protipovodňová opatření města Liberec.pdf Velikost: 160,83 MB
024 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) 2021 změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,55 MB
025 Plánovací smlouva – Prodloužení chodníku- Primátorská.pdf Velikost: 1,42 MB
026 Dodatky ke smlouvě o spolupráci – Slévárna Ostašov.pdf Velikost: 5,79 MB
027 Záměr majetkoprávních operací ve věci dopravního napojení lokality Hluboká v Pilínkově.pdf Velikost: 1,52 MB
028 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu.pdf Velikost: 2,09 MB
029 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec.pdf Velikost: 4,55 MB
030 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2021 – Jan Šebelka.pdf Velikost: 372,18 KB
031 Podpora aktérů dlouhodobě působících na poli kultury ve městě Liberec.pdf Velikost: 374,86 KB
032 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 2. 2021.pdf Velikost: 4,97 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 592,59 KB
202 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2021.pdf Velikost: 928,57 KB
202-01 Informace o objektu Skloexportu.pdf Velikost: 1,51 MB
202-02 Informace o vyhodnocení faktur SML uhrazených v prosinci 2020 podle principu 3E.pdf Velikost: 1,68 MB
202-03 Informace o jednání pracovní skupiny pro bytová družstva.pdf Velikost: 293,4 KB