Rada: 2021 » 2021-03-02 RM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 1,32 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 2540.pdf Velikost: 590,34 KB
004 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na smlouvu o poskytování služeb v oblasti ekonomické .pdf Velikost: 958,69 KB
004-01 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na smlouvu o poskytování právních služeb.pdf Velikost: 1,01 MB
005 Majetkoprávní operace – pozemky v k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 14,52 MB
006 Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 1,74 MB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků v k. ú. Ruprechtice – ČEZ Distribuce- a. s..pdf Velikost: 19,35 MB
008 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 1,42 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 7,63 MB
010 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 3,19 MB
011 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku DPMLJ.pdf Velikost: 2,12 MB
012 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků.pdf Velikost: 1,43 MB
013 Majetkoprávní operace – změny nájemních smluv – pozemky.pdf Velikost: 2,24 MB
014 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,14 MB
015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,43 MB
016 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 363,96 KB
017 Vypsání výběrového řízení na modernizaci společných prostor BD Nad Sokolovnou 616.pdf Velikost: 1,31 MB
018 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – BD Česká 617 modernizace koupelny byt č. 5.pdf Velikost: 922,72 KB
019 Vypsání zadávacího řízení pro výběr osob k provádění pravidelných revizí a kontrol.pdf Velikost: 2,46 MB
020 Úprava Pravidel pro stanovení platů ředitelů MŠ a ZŠ a schválení nových platových výměrů.pdf Velikost: 436,13 KB
021-01 Poskytnutí potravin Potravinové bance Libereckého kraje- z. s..pdf Velikost: 361,11 KB
022 Žádosti o vyřazení majetku.pdf Velikost: 367,09 KB
022-01 Uzavření smlouvy o nájmu prostor.pdf Velikost: 1,6 MB
024 Schválení dodatku partnerské smlouvy v rámci projektu -Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích-.pdf Velikost: 13,03 MB
025 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C- (Proboštská) .pdf Velikost: 2,65 MB
026 Vypsání nadlimitního zadávacího řízení na vybavení pro projekt -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku – vybavení-.pdf Velikost: 381,66 KB
027 Nově pořizovaný územní plán – posun termínu odevzdání dokumentace.pdf Velikost: 22,66 MB
028 Snížení ceny palivového dříví z veřejné zeleně.pdf Velikost: 358,64 KB
029 Schválení ponechání nespotřebovaného provozního příspěvku za rok 2020 příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec.pdf Velikost: 365,32 KB
030 Schválení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v rámci projektu -Podzemní kontejnerová stání-.pdf Velikost: 383,24 KB
031 Plánovací smlouva – Světelná signalizace- Ještědská.pdf Velikost: 2,87 MB
032 Žádost o slevu na nájmu za využití pozemku RASAV pro lety vrtulníkem – HELI CZECH- s. r. o..pdf Velikost: 2,96 MB
033 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti IS.pdf Velikost: 6,97 MB
034 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 612,56 KB
036 Schválení dalšího postupu při přípravě novostavby tramvajové trati Rybníček – sídliště Rochlice II.pdf Velikost: 947,78 KB
036-01 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení – ul. Ondříčkova.pdf Velikost: 3,26 MB
036-02 Záměr změny Nařízení SML stanovující tarif MHD v souvislosti se zavedením zlevněného jízdného pro osoby v hmotné tísni.pdf Velikost: 1007,36 KB
037 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 795,48 KB
038 Schválení dohody o ukončení smlouvy o obchodní spolupráci s firmou DARUMA- spol. s r. o..pdf Velikost: 46,17 MB
039 Návrh komisionářské smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Knižní distribucí Fryč- s. r. o..pdf Velikost: 3,07 MB
040 Zajištění implementace a následného provozu – Liberec plánuje chytře a zodpovědně – GIS.pdf Velikost: 1,83 MB
041 Zajištění základní péče pro osoby bez domova- které mají nařízenou karanténu.pdf Velikost: 2,3 MB
042 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu -Dodávka hygienických potřeb-.pdf Velikost: 378,44 KB
043 Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu -Dodávka kancelářských potřeb-.pdf Velikost: 376,47 KB
044 Personalistika – zákonné povinnosti a hodnocení zaměstnanců.pdf Velikost: 523,62 KB