Zastupitelstvo: 2021 » 2021-02-25 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku- jehož součástí je stavba bez čp-če.pdf Velikost: 7,72 MB
004 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 679,67 KB
005 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,23 MB
006 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 1,33 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků v k. ú. Machnín.pdf Velikost: 17,9 MB
008 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr směny a výkupu pozemků .pdf Velikost: 1,56 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr nabytí části pozemku formou daru – ul. Wintrova .pdf Velikost: 676,83 KB
010 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 4,66 MB
011 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2021- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5-2019 o místní.pdf Velikost: 1,09 MB
012 Volba nového předsedy osadního výboru Kateřinky.pdf Velikost: 507,48 KB
013 Prodloužení termínu kontroly KV č. 3-2020.pdf Velikost: 353 KB
014 Doplnění podnětu k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem.pdf Velikost: 1,45 MB
015 Návrh k pořízení 113. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 113-1–113-10.pdf Velikost: 3,34 MB
016 Návrh názvu ulice – U Kyselky.pdf Velikost: 2 MB
017 Návrh odpovědi na písemnost adresovanou panu primátorovi- radním a zastupitelům statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3,49 MB
018 Žádost SBD A+G Stadion.pdf Velikost: 696,97 KB
019 Program podpory uspokojování potřeb vlastního bydlení.pdf Velikost: 942,54 KB
020 Záměr uzavření opčních smluv s Bytovým družstvem ZELENÉ ÚDOLÍ a Bytovým družstvem Vlnařská.pdf Velikost: 2,24 MB
021 Statuty výborů ZM – aktualizace – účinnost od 1. 3. 2021.pdf Velikost: 1,87 MB
021-01 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti FinReal- a. s. .pdf Velikost: 1,09 MB
022 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,61 MB
023 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 729,42 KB
024 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 2,55 MB
025 Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt- -Liberec – Kateřinky – vrt HKH 1 – posilový zdroj pro místní část- Liberec- okres Liberec-.pdf Velikost: 525,8 KB
026 Návrh na přidělení dotací z dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod.pdf Velikost: 2,76 MB
027 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2021.pdf Velikost: 3,25 MB
028 Majetkoprávní operace – převod rodinné hrobky z majetku města.pdf Velikost: 1,09 MB
029 Záměr směny pozemků v k. ú. Kunratice u Liberce- nová zástavba.pdf Velikost: 977,19 KB
030 Rezignace na funkci člena výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec a jmenování člena nového.pdf Velikost: 410,92 KB
031 Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s.- k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.pdf Velikost: 1,18 MB
032 Vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2021.pdf Velikost: 2,27 MB
033 Záměr vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC.pdf Velikost: 11,56 MB
034 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol.pdf Velikost: 877,22 KB
035 Podnět ke změně Obecně závazné vyhlášky 2-2018- o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,46 MB
036 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2021.pdf Velikost: 417,39 KB
037 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 1. 2021.pdf Velikost: 7,8 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 580,54 KB
202 Informace o předběžném zůstatku roku 2020 a dopadech schváleného daňového balíčku.pdf Velikost: 836,45 KB
203 Informace o postupu stavebních prací na rekonstrukci nalezené studny v rámci projektu Centrum aktivního života .pdf Velikost: 325,36 KB
204 Informace o provedení kontroly usnesení ZML č. 90-2020 z podnětu předloženého zastupitelem PhDr. Baxou- Ph.D. .pdf Velikost: 293,51 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2021.pdf Velikost: 757,4 KB
205-01 Informace týkající se soudních sporů se společností Interma BYTY- a. s..pdf Velikost: 353,91 KB