Rada: 2021 » 2021-02-16 RM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – Žádost o prodloužení lhůty na vystěhování z nájemního bytu.pdf Velikost: 3,04 MB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 920,92 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 5,01 MB
005 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2021- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5-2019 o místní.pdf Velikost: 1,37 MB
005-01 Návrh na zrušení usnesení č. 1096-2020 a nový návrh pojištění DRONU.pdf Velikost: 1,2 MB
006 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr směny a výkupu pozemků .pdf Velikost: 2,41 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr nabytí části pozemku formou daru – ul. Wintrova .pdf Velikost: 1,36 MB
008 Majetkoprávní operace – ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou a schválení nové smlouvy o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 4,89 MB
009 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy – nebytového prostoru – garáže .pdf Velikost: 810,87 KB
010 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,01 MB
011 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – odstranění havarijního stavu střechy objektu ZŠ Křižanská- odloučené pracoviště Heřmánková.pdf Velikost: 2,85 MB
012 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Liberec- Křižanská – Projektová příprava na přístavbu nové učebny.pdf Velikost: 1,66 MB
013 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Komunitního střediska KONTAKT Liberec- příspěvková organizace.pdf Velikost: 453,54 KB
014 Souhlas s podáním žádosti DDM Větrník- Liberec do výzvy vyhlášené MŠMT ČR.pdf Velikost: 1,14 MB
015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 II.pdf Velikost: 883,3 KB
016 Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s.- k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.pdf Velikost: 1,28 MB
017 Vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2021.pdf Velikost: 2,54 MB
018 Účetní odpis promlčených pohledávek.pdf Velikost: 390,6 KB
019 Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 392,7 KB
020 Zápis školní jídelny ZŠ s RVJ Husova – změna usnesení.pdf Velikost: 833,46 KB
021 Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3,26 MB
021-01 Záměr vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC.pdf Velikost: 9,88 MB
021-02 Změny v plánu kontrol na rok 2021.pdf Velikost: 1012,47 KB
021-03 Změna v personálním obsazení Komise pro veřejné zakázky.pdf Velikost: 421,08 KB
022 Rekonstrukce objektu URAN – schválení dalšího postupu.pdf Velikost: 1,82 MB
022-01 Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 1,26 MB
022-02 Návrh odpovědi na písemnost adresovanou panu primátorovi- radním a zastupitelům statutárního města Liberec.pdf Velikost: 2,43 MB
022-03 Návrh názvu ulice – U Kyselky.pdf Velikost: 2,34 MB
023 Majetkoprávní operace – převod rodinné hrobky z majetku města.pdf Velikost: 1,9 MB
024 Dohoda o zrušení závazků a smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce -Silnice III-29021 Kateřinky u Liberce- opěrná zeď-.pdf Velikost: 3,18 MB
025 Plánovací smlouva – LIDL Letná- Liberec.pdf Velikost: 3,83 MB
027 Sportovní areál Liberec- s. r. o. – uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě č. 7004-06-0026.pdf Velikost: 16,86 MB
028 Běžecký závod Nature Run 2021.pdf Velikost: 4,75 MB
029 Petice k plánované výstavbě společnosti COOLROOF- s. r. o.- na pozemcích p. č. 972-5–7 v ulici Jedlová- k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,78 MB
030 Portál občana – schválení záměru.pdf Velikost: 437,88 KB
031 Poskytnutí služby firewall nové generace pro potřeby IS SML.pdf Velikost: 2,13 MB
032 Prodloužení programu Enterprise Agreement – Microsoft.pdf Velikost: 2,07 MB
034 Vymezení ploch zahrádek – záměr.pdf Velikost: 1,5 MB
035 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,59 MB
035-01 Žádost SBD A+G Stadion.pdf Velikost: 975,86 KB
036 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 763,54 KB
037 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 2,82 MB
038 Podnět ke změně Obecně závazné vyhlášky 2-2018- o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,44 MB
040 Program pro poskytování dotací na úhradu dalšího členského vkladu členů bytových družstev.pdf Velikost: 1,19 MB
040-01 Nový nouzový stav.pdf Velikost: 768,97 KB
041 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2021.pdf Velikost: 1 MB
042 Hodnocení 1. ZM – 28. 1. 2021.pdf Velikost: 1,15 MB
043 Organizační zajištění 2. ZM – 25. 2. 2021.pdf Velikost: 304,75 KB
201 Informace o předběžném zůstatku roku 2020 a dopadech schváleného daňového balíčku.pdf Velikost: 1,09 MB
202 Ukončení projektu -Hodnoty ekosystémových služeb- biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan- Liberce a Děčína (BID.pdf Velikost: 313,31 KB
203 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106-1999 Sb.- o svobodném přístupu k informacím.pdf Velikost: 501,7 KB
204 Přehled agendy stížností evidovaných útvarem tajemníka v roce 2020.pdf Velikost: 278,4 KB
204-01 Informace o prostředcích na krytí platů zaměstnanců .pdf Velikost: 317,32 KB