Zastupitelstvo: 2021 » 2021-01-28 ZM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 2,62 MB
004 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 655,7 KB
005 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – revokace usnesení.pdf Velikost: 621,6 KB
006 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,74 MB
007 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3,74 MB
008 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků vč. stavby – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 5,16 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 618,47 KB
010 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,68 MB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 5,7 MB
012 Stav procesu pořízení nového územního plánu Liberec.pdf Velikost: 1,65 MB
013 Podnět k pořízení 107. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem.pdf Velikost: 1,86 MB
014 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci -Vypořádání bývalé silnice I-14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunika.pdf Velikost: 47,51 MB
015 Zápis z kontroly KV č. 4-2019 -Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru-.pdf Velikost: 721,3 KB
016 Zápis z kontroly KV č. 5-2019 -Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018-.pdf Velikost: 786,78 KB
017 Aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova .pdf Velikost: 679,8 KB
018 Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.pdf Velikost: 814,86 KB
019 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML.pdf Velikost: 5,29 MB
020 Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021.pdf Velikost: 1,21 MB
021 Vyhlášení programu 5.1- 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2021.pdf Velikost: 3,66 MB
022 Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro Kino Varšava- z. s..pdf Velikost: 3,14 MB
023 Víceletá individuální dotace pro festival animovaného filmu ANIFILM v letech 2021–2024.pdf Velikost: 31,72 MB
024 Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 832,42 KB
025 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 11. 2020.pdf Velikost: 4,9 MB
026 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 10. 12. 2020.pdf Velikost: 6,53 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 12A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 690,22 KB
202 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 284,94 KB
203 Přijetí dotace na projekt Vodojem Horská a zásobní řady.pdf Velikost: 1,08 MB
204 Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP -Adaptační strategie pro Liberec-.pdf Velikost: 2,21 MB
205 Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ -Cyklotrasa Odra – Nisa- úsek Machnín-.pdf Velikost: 468,55 KB
206 Rozhodnutí o zrušení v. v. i. CVEVL.pdf Velikost: 5,13 MB
207 Shrnutí soudních civilních sporů společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 309,12 KB
208 Informace o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 2020.pdf Velikost: 396,46 KB
209 Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021.pdf Velikost: 381,84 KB
210 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2020.pdf Velikost: 298,83 KB
211 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2021.pdf Velikost: 290,63 KB
212 Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za II. pololetí roku 2020.pdf Velikost: 710,75 KB
213 Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2021.pdf Velikost: 286,03 KB
214 Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za rok 2020.pdf Velikost: 1021,84 KB
215 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2020.pdf Velikost: 1,47 MB
215-01 Informace o stavu připravovaných a realizovaných strategických projektů.pdf Velikost: 356,25 KB
215-02 Program podpory uspokojování potřeb vlastního bydlení .pdf Velikost: 345,83 KB
215-03 Informace pro zastupitele.pdf Velikost: 291,56 KB
215-04 Informace o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva města Liberec za období leden až prosinec 2020.pdf Velikost: 588,05 KB