Rada: 2021 » 2021-01-19 RM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,02 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 12A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,29 MB
005 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 3,26 MB
006 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 1,35 MB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – revokace usnesení.pdf Velikost: 1,45 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,48 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5,84 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků vč. stavby – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 5,68 MB
011 Majetkoprávní operace – pacht pozemku .pdf Velikost: 766,95 KB
012 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků.pdf Velikost: 1,34 MB
013 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 2,85 MB
014 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 5,91 MB
015 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,86 MB
016 Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garážového stání.pdf Velikost: 635,08 KB
017 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku ul. Frýdlantská .pdf Velikost: 4,59 MB
018 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – změna nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce .pdf Velikost: 822,16 KB
019 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 1,24 MB
020 Schválení zaplacení úhrady a nájemní smlouvy od Státního pozemkového úřadu.pdf Velikost: 4,19 MB
021 Předložení průběhu projekčních prací bazénové technologie přístavby Městského plaveckého bazénu v Liberci.pdf Velikost: 2,96 MB
022 Žádost ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec- příspěvkové organizace- o souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 1,23 MB
023 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,38 MB
024 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS C.pdf Velikost: 888,81 KB
025 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2021.pdf Velikost: 2,21 MB
026 Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.pdf Velikost: 848,22 KB
028 Návrh na úpravu platů ředitelů školských příspěvkových organizací statutárního města Liberec.pdf Velikost: 373,34 KB
030 Výpůjčka nemovitostí v Zeyerově ulici v Liberci .pdf Velikost: 846,58 KB
031-01 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Komunitního střediska KONTAKT Liberec- příspěvková organizace.pdf Velikost: 436,76 KB
032 Schválení projektového záměru -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ a ZUŠ Jabloňová-.pdf Velikost: 997,03 KB
033 Přijetí dotace na projekt Vodojem Horská a zásobní řady.pdf Velikost: 1,52 MB
034 Vypsání zadávacího řízení na stavební práce pro projekt Vodojem Horská a zásobní řady.pdf Velikost: 944,84 KB
035 Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ -Cyklotrasa Odra–Nisa- úsek Machnín- .pdf Velikost: 837,6 KB
036 Výjimka ze směrnice RM na vytvoření SW pro záměry města v rámci V092 .pdf Velikost: 873,16 KB
037 Zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 3,55 MB
037-01 Dodatek č. 2 k partnerské smlouvě na Azylový dům.pdf Velikost: 2,74 MB
037-02 Výzva k vrácení peněžních prostředků dotace v rámci projektu -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Náměstí Míru- .pdf Velikost: 3,24 MB
038 Stav procesu pořízení nového územního plánu Liberec.pdf Velikost: 1,2 MB
039 Podnět k pořízení 107. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem.pdf Velikost: 2,19 MB
040 Stanovení ochranného pásma I-35 tunel Liberec.pdf Velikost: 3,6 MB
040-01 Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci -Vypořádání bývalé silnice I-14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komun.pdf Velikost: 47,78 MB
041 Smlouva o realizaci přeložek zařízení ČEZ – Nová Pastýřská.pdf Velikost: 4,38 MB
041-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM na vypracování PD -Rekonstrukce ulice Sokolská – etapa 1-.pdf Velikost: 47,64 MB
042 Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce .pdf Velikost: 2,63 MB
043 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci ZM.pdf Velikost: 5,98 MB
044 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro společnost ČEZ- a. s..pdf Velikost: 3,86 MB
045 Dohoda vlastníků VHI – kanalizace ul. Volgogradská.pdf Velikost: 3,38 MB
046 Likvidace nefunkčního movitého majetku – krematorium + RASAV.pdf Velikost: 641,82 KB
047 Shrnutí civilních soudních sporů spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 512,51 KB
048 Výpůjčka pozemku pro parkování PČR.pdf Velikost: 1,68 MB
049 Žádost o snížení nájemného za RASAV – Discgolf Hunters Liberec- z. s.- na turnaj 6.– 8. 8. 2021.pdf Velikost: 701 KB
050 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1,32 MB
051 Schválení smlouvy o reklamě mezi spolkem TJ Sokol Doubí- z. s.- a firmou ADV COMPUTERS- s. r. o..pdf Velikost: 3,82 MB
052 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu akce -Pohár primátora- v rámci závodu Jizerská 50.pdf Velikost: 1,5 MB
053 Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro Kino Varšava- z. s..pdf Velikost: 3,59 MB
054 Víceletá individuální dotace pro festival animovaného filmu ANIFILM v letech 2021–2024.pdf Velikost: 30,08 MB
055 Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021.pdf Velikost: 1,55 MB
056 Vyhlášení programu 5.1- 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2021.pdf Velikost: 4 MB
057 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu.pdf Velikost: 452,23 KB
058 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML.pdf Velikost: 5,99 MB
059 Nákup 140 000 kusů respirátorů pro potřeby SML.pdf Velikost: 4,63 MB
059-01 Změny ve statutárních orgánech Komunitních prací Liberec.pdf Velikost: 368,15 KB
059-02 Schválení záměru podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva obrany ČR -Zachování a obnova historických hodnot I- – památník I. světové vál.pdf Velikost: 9,66 MB
060 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2020.pdf Velikost: 1,73 MB
061 Hodnocení 10. ZM – 26. 11. 2020.pdf Velikost: 1 MB
062 Hodnocení 11. ZM – 10. 12. 2020.pdf Velikost: 1,17 MB
063 Organizační zajištění 1. ZM – 28. 1. 2021.pdf Velikost: 300,6 KB
201 Návrh odpovědi na žádost adresovanou členům Rady a Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 705,77 KB
202 Podání žádosti o dotaci projektu Energetické úspory ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 621,75 KB
203 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 1021,77 KB