Rada: 2021 » 2021-01-05 RM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Předložení a schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na veřejnou zakázku s názvem -Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v.pdf Velikost: 680,46 KB
003 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky mateřské školy .pdf Velikost: 553,34 KB
004 Zápis školní jídelny a aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova .pdf Velikost: 940,45 KB
005 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 – II.pdf Velikost: 1,7 MB
006 Bezúplatný převod majetku Základní školy- Liberec- Lesní 575-12- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 2,8 MB
007 Stanovisko zřizovatele k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.pdf Velikost: 402,21 KB
008 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě.pdf Velikost: 1,35 MB
009 Plán kontrol na rok 2021.pdf Velikost: 403,93 KB
010 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na supervizi k projektu Centrum aktivního života .pdf Velikost: 583,67 KB
011 Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP -Adaptační strategie pro Liberec-.pdf Velikost: 2,31 MB
012 Poskytování humanitární pomoci v době SARS CoV-2.pdf Velikost: 2,44 MB
013 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny Rada pro klima a návrh na doplnění statutu .pdf Velikost: 826,68 KB