Zastupitelstvo: 2020 » 2020-12-10 ZM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků včetně budovy – Potravinová banka LK- z. s..pdf Velikost: 15,6 MB
004 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,08 MB
005 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,36 MB
006 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Starý Harcov- Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 1,32 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemku – DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 1,03 MB
008 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 2,91 MB
009 Majetkoprávní operace – směna nemovitostí – SYNER Group- a. s..pdf Velikost: 44,63 MB
010 Obecně závazná vyhláąka statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění Obecně závazná vyhláąka statutárního města Liberec č. 5-2019 o místní.pdf Velikost: 960,62 KB
010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5-2019 o místní.pdf Velikost: 1,1 MB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 11C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 461,56 KB
011-01 Nové financování SML v roce 2021 – střednědobé financování ve výši 150 mil. Kč- refinancování směnečného programu.pdf Velikost: 4,99 MB
012 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 1001,08 KB
013 Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 1,88 MB
014 Schválení konečné účetní závěrky TSML- a. s. – k 30. 6. 2020.pdf Velikost: 3,36 MB
015 Dodatek č. 2 smlouvy o převodu činností (SML-TSML- p. o.) – aktualizace příloh č. 3 a 5- příloha č. 6.pdf Velikost: 1,45 MB
016 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou- a. s. .pdf Velikost: 603,82 KB
016-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 2,06 MB
017 Návrh rozpočtové opatření č. 11D) změny v rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 713,02 KB
018 Projekt -Regenerace sídliště Ruprechtice-.pdf Velikost: 20,53 MB
019 Přijetí dokumentu Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava .pdf Velikost: 10,78 MB
020 Plánovací smlouva – Novostavba polyfunkčního objektu.pdf Velikost: 1,52 MB
021 Darovací smlouva – Chodník- ul. Boženy Němcové.pdf Velikost: 616,21 KB
022 Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny č. 3.pdf Velikost: 910,98 KB
023 Návrh rozpočtového opatření č. 11E) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,98 MB
024 Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 913,36 KB
025 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA- z. ú.- a uzavření veřejnoprávní smlouvy.pdf Velikost: 2,35 MB
026 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt -Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací statutárního města Liberec nadregionálního význam.pdf Velikost: 976,35 KB
027 Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí.pdf Velikost: 890,38 KB
028 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.pdf Velikost: 1,32 MB
029 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2019.pdf Velikost: 1,73 MB
030 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2019.pdf Velikost: 836,71 KB
031 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu.pdf Velikost: 2,04 MB
032 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského sboru Severáček .pdf Velikost: 3,39 MB
032-01 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec v roce 2020 – Pavel Kejdana.pdf Velikost: 370,42 KB
033 Návrh rozpočtového opatření č. 11A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci ZM .pdf Velikost: 738,44 KB
033-01 Návrh řešení vypořádání spoluvlastnických vztahů mezi statutárním městem Liberec a bytovými družstvy.pdf Velikost: 346,58 KB
033-02 Informace o přípravě pravidel převodu podílů města na domech ve spoluvlastnictví s BD.pdf Velikost: 807,3 KB
201 Informace o stavu pořízení nového územního plánu Liberec.pdf Velikost: 302,6 KB
202 Žádost o převod majetku – spoluvlastnického podílu na BD ALFA- BETA.pdf Velikost: 5,54 MB
203 Informace o přípravě Pravidel převodu spoluvlastnických podílů města.pdf Velikost: 720,33 KB
204 Časový plán finančního výboru na rok 2021.pdf Velikost: 538,43 KB