Zastupitelstvo: 2020 » 2020-11-26 ZM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2949 a výkup p. p. č. 685_1- 1637 a 2885_15.pdf Velikost: 764,1 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - bezúplatný převod p. p. č. 3650_10.pdf Velikost: 433,11 KB
005 Majetkoprávní operace - prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 1,07 MB
006 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,27 MB
007 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 13,18 MB
008 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3,92 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr převodu části pozemku k. ú. Machnín.pdf Velikost: 876,09 KB
010 Majetkoprávní operace - záměr převodu pozemků k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 2,29 MB
011 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – areál býv. očního sanatoria Machnín.pdf Velikost: 39,29 MB
012 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR-ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 3,04 MB
013 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 11,84 MB
014 Revokace usnesení - prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle usnesení Vlády ČR k programu COVID - Nájemné.pdf Velikost: 2,73 MB
015 Záměr budoucí směny pozemků - k. ú. Rochlice u Liberce a k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,15 MB
016 Nevyužití předkupního práva – zahradní chatka – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 938,76 KB
017 Předložení a schválení návrhu řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s..pdf Velikost: 782,19 KB
018 Návrh rozpočtového opatření č. 10C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,24 MB
018-01 Návrh rozpočtového opatření č. 10D) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 870,51 KB
019 Změna v personálním obsazení finančního výboru.pdf Velikost: 847,45 KB
020 Změny v personálním obsazení kontrolního výboru.pdf Velikost: 398,24 KB
021 Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec .pdf Velikost: 410,72 KB
022 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 641,21 KB
023 Věrnostní program Teplárny Liberec - plán a vyhodnocení.pdf Velikost: 1,17 MB
024 Poskytnutí daru pro rodinu Šírových z Františkova – změna smlouvy.pdf Velikost: 766,93 KB
025 Urbanisticko-architektonické řešení komplexu nového sběrného dvora- RE-USE centra a budoucí kompostárny.pdf Velikost: 735,4 KB
026 Návrh společnosti Interma BYTY- akciová společnost- na budoucí uspořádání právních vztahů k bytovým domům ze dne 28. 8. 2020.pdf Velikost: 1,56 MB
027 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury.pdf Velikost: 5,89 MB
028 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na obnovu -Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose- .pdf Velikost: 2,58 MB
029 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na pokrytí ztrát položky energie a média společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ- spol. s r. o. .pdf Velikost: 1,52 MB
029 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na pokrytí ztrát položky energie a média společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ- spol. s r.o. .pdf Velikost: 1,54 MB
030 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2021.pdf Velikost: 1,1 MB
031 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města – 22. 10. 2020.pdf Velikost: 3,31 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 10A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 765,91 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č.10B) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 675,3 KB
203 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 285,35 KB
203-01 Žádost o mimořádnou finanční spoluúčast na provozu areálu Sportpark Liberec.pdf Velikost: 1,49 MB
204 Podání žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na projekt -Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova- a projekt -N.pdf Velikost: 691,37 KB
205 Podnět k projednání Obecně závazné vyhlášky 2-2018- o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,71 MB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2020.pdf Velikost: 945,26 KB