Rada: 2020 » 2020-11-03 RM 21 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2949 a záměr výkupu p. p. č. 685_1- 1637 a 2885_15.pdf Velikost: 757,77 KB
003 Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor - FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,34 MB
004 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,3 MB
005 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,8 MB
006 Předložení záměru výběru konzultanta pro zadání projektu garantovaných úspor EPC.pdf Velikost: 929,14 KB
007 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ a ZUŠ Jabloňová – odstranění následků škodní události.pdf Velikost: 5,17 MB
008 Předložení a schválení návrhu řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s..pdf Velikost: 1,37 MB
009 Předložení a schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na veřejnou zakázku s názvem -Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v .pdf Velikost: 638,42 KB
009-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM na dodání a montáž nové ústředny EZS do budovy Liebiegova vila.pdf Velikost: 1,56 MB
012 Souhlas s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská- Liberec- příspěvková organizace- v projektech v rámci programu Erasmus+.pdf Velikost: 1,46 MB
013 Navýšení kapacity Základní školy- Liberec- Česká 354- p. o. .pdf Velikost: 447,72 KB
014 Projednání žádostí o vyřazení majetku.pdf Velikost: 362,3 KB
015 Volební řád pro volby do školských rad – aktualizace.pdf Velikost: 3,94 MB
016 Návrh rozpočtového opatření č. 10A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1021,57 KB
017 SVS- a. s.- návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě reg. č. 7003-06-0202.pdf Velikost: 4,3 MB
018 Revokace usnesení Vyhlášení zadávacího řízení na procesní a personální audit.pdf Velikost: 438,08 KB
019 Vyhlášení výběrového řízení na geografický informační systém v rámci projektu V092 .pdf Velikost: 399,02 KB
020 Schválení dodatku č. 1 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 374,86 KB
021 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E- (Orlí) .pdf Velikost: 375,5 KB
022 Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec.pdf Velikost: 14,86 MB
023 Navýšení smlouvy o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML.pdf Velikost: 412,4 KB
024 Schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy.pdf Velikost: 6,59 MB
025 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro společnost ČEZ Distribuce- a. s.- zastoupená společností ELIPROM- s. r. o..pdf Velikost: 1,12 MB
026 Oznámení výsledku VŘ na zakázku -Souvislá údržba ul. Strakonická- .pdf Velikost: 685,32 KB
027 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 875,37 KB
028 Záměr převodu servisu VO a SSZ po ukončení smluvního vztahu se společností Eltodo na TSML- p. o..pdf Velikost: 2,7 MB
029 Schválení žádosti o mimořádný příspěvek na úhradu dopadů Covid-19.pdf Velikost: 446,23 KB
030 Souhlas s plánem investic a oprav majetku DPMLJ pro rok 2021.pdf Velikost: 935,81 KB
031 Záměr změny nařízení SML stanovující tarif MHD v souvislosti s propadem příjmů způsobených pandemií COVID 19.pdf Velikost: 676,01 KB
032 Revokace usnesení č. 960-2020 ze dne 13. 10. 2020.pdf Velikost: 3,91 MB
033 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 1. pololetí 2020.pdf Velikost: 10,49 MB
034 Vyřazení a následná likvidace movitého majetku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 892,97 KB
035 Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl.pdf Velikost: 760,72 KB
036 Kolektivní smlouva pro rok 2021.pdf Velikost: 1007,01 KB
036-01 Představení dohody mezi městem a investorem prodejny Lidl Pavlovice.pdf Velikost: 1,58 MB
202 Komunitní práce Liberec- o. p. s. – aktuální složení správní a dozorčí rady organizace.pdf Velikost: 809,4 KB