Rada: 2020 » 2020-10-06 RM 19 » Dle bodůStáhnout najednou

005 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,28 MB
006 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 865,29 KB
007 Majetkoprávní operace – rozšíření smluv na pozemky .pdf Velikost: 1,98 MB
008 Majetkoprávní operace – pacht pozemku .pdf Velikost: 791,15 KB
009 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,57 MB
010 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 2,32 MB
011 Majetkoprávní operace – rozšíření vypůjčitelů u smlouvy o výpůjčce .pdf Velikost: 447,23 KB
012 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 3,64 MB
013 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,85 MB
014 Schválení uzavření dodatku č. 1 na akci ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba.pdf Velikost: 1,07 MB
015 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – zajištění statických poruch objektu školy ZŠ Česká.pdf Velikost: 1,53 MB
017 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Lesní 575-12- příspěvková organizace- v projektu v rámci programu Erasmus+ .pdf Velikost: 1,05 MB
018 Komunitní práce Liberec- o. p. s. – výroční zpráva 2019.pdf Velikost: 1,78 MB
021 Revokace usnesení č. 535-2018 – Vypsání ZŘ na stavbu projektu Sociální bydlení – Bytový dům B – v ul. M. Horákové 144.pdf Velikost: 398,57 KB
022 Vyhodnocení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu MŠ Pastelka.pdf Velikost: 377,96 KB
023 Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP -Územní studie krajiny pro ORP Liberec-.pdf Velikost: 1,47 MB
024 Schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci na projekt -Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova-.pdf Velikost: 775,96 KB
025 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek pro nákup dronu.pdf Velikost: 1,16 MB
026 Evidence a ochrana soch a plastik ve městě.pdf Velikost: 778,81 KB
027 Zřízení fondu pro obnovu hist. cenných objektů v MPZ a zóně intenzivní péče.pdf Velikost: 4,01 MB
028 Schválení kupní smlouvy o prodeji dříví na pni uzavřené mezi příspěvkovou organizací Městské lesy Liberec- p. o. a společností TMR Ještěd- a. s..pdf Velikost: 5,67 MB
029 Zajištění opravy Památníku obětem komunismu.pdf Velikost: 4,84 MB
029-01 Realizace projektu Optimalizace městského mobiliáře v Liberci ve spolupráci s TUL.pdf Velikost: 890,31 KB
030 Hromadný podnět obyvatel na rozšíření počtu parkovacích stání – Hodkovická.pdf Velikost: 994,91 KB
031 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – -Reko MS Liberec – Slovanské údolí +1-.pdf Velikost: 3,28 MB
032 Stavebně-technický stav mostních konstrukcí po provedených běžných mostních prohlídkách v roce 2020.pdf Velikost: 990,47 KB
033 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 568,21 KB
034 Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1155-3- k. ú. Dlouhý Most- a pozemků p. č. 1988- 1989 a část pozemku p. č. 1983-1- k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 881,53 KB
035 Pachtovní smlouva – umístění čekárny MHD a otočky komunikace.pdf Velikost: 9,36 MB
036 Zpráva o využitelnosti a provozu Rekreačního a sportovního areálu Vesec.pdf Velikost: 1,26 MB
037 Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Raiffeisenbank.pdf Velikost: 4,21 MB
038 Centrální nákup osobních ochranných prostředků.pdf Velikost: 2,37 MB
039 Zvýšení kapacity datového úložiště pro městský kamerový dohledový systém Liberec.pdf Velikost: 1,12 MB
040 Rozšíření stávajícího hlasovacího systému zastupitelstva.pdf Velikost: 903,26 KB