Zastupitelstvo: 2020 » 2020-09-24 ZM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Státní účelová dotace k projektu Liberec – rozšíření MKDS – centrum.pdf Velikost: 420,78 KB
004 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 353,41 KB
005 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 399 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 3650_10- 3650_3- 2663_1- 2663_4 a 2663_5.pdf Velikost: 1,03 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou – přijetí budoucího daru části p. p. č. 3050.pdf Velikost: 1,53 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 156_5.pdf Velikost: 695,86 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 3037_3.pdf Velikost: 1,48 MB
010 MO Vratislavice nad Nisou – výkup částí p. p. č. 1923- 1926- 1927- 1930- 1943 a 1944_1 .pdf Velikost: 1,9 MB
011 Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1020,91 KB
012 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,71 MB
013 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3,5 MB
014 Majetkoprávní operace – prodej pozemku- k. ú. Kunratice u Liberce – retenční nádrž.pdf Velikost: 2,44 MB
015 Majetkoprávní operace – prodej pozemku- k. ú. Liberec – ČEZ Distribuce- a. s..pdf Velikost: 14,29 MB
016 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místní.pdf Velikost: 1,24 MB
016-01 Poskytnutí daru pro rodinu Šírových z Františkova.pdf Velikost: 775,35 KB
017 Návrh rozpočtového opatření č. 8B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 4,69 MB
018 Vydání 102. změny územního plánu města Liberec – lokalita ul. Na Žižkově.pdf Velikost: 3,55 MB
019 Vstup do spolku Ještěd 73- z. s..pdf Velikost: 427,26 KB
020 Prodej splaškové gravitační kanalizace v k. ú. Starý Harcov .pdf Velikost: 7,02 MB
021 Plánovací smlouva – Výstavba 5 RD- Horní Hanychov.pdf Velikost: 1,37 MB
022 Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Českou spořitelnou.pdf Velikost: 874,64 KB
023 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 410,65 KB
024 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 838,38 KB
025 Přijetí dotace na projekt Asistenti prevence kriminality II.pdf Velikost: 843,9 KB
026 Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec.pdf Velikost: 845,4 KB
027 Návrh na uzavření darovací smlouvy s Klubem českých turistů Liberecká oblast.pdf Velikost: 1,73 MB
028 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TMR Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 5,12 MB
029 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace ze sportovního fondu .pdf Velikost: 1,67 MB
030 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města – 3. 9. 2020.pdf Velikost: 7,21 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 8A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 673,85 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až srpen 2020.pdf Velikost: 327,67 KB
203 Územní studie Liberec – Kunratická.pdf Velikost: 291,19 KB
204 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí 2020.pdf Velikost: 308,35 KB
205 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2020.pdf Velikost: 291,16 KB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc červenec roku 2020.pdf Velikost: 777,04 KB
207 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2020.pdf Velikost: 743,17 KB
207-01 Informace o jednání pracovní skupiny k problematice družstevních podílů.pdf Velikost: 1,14 MB