Rada: 2020 » 2020-09-15 RM 18 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Liberci.pdf Velikost: 774,45 KB
003 Státní účelová dotace k projektu Liberec – rozšíření MKDS – centrum.pdf Velikost: 688,12 KB
004 Rozšíření městského kamerového systému – žádost o výjimku ze směrnice při výběru dodavatele.pdf Velikost: 1,18 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 3650_10- 3650_3- 2663_1- 2663_4 a 2663_5.pdf Velikost: 1,29 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – přijetí budoucího daru části p. p. č. 3050.pdf Velikost: 1,78 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 156_5.pdf Velikost: 1,02 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 3037_3.pdf Velikost: 1,82 MB
009 MO Vratislavice nad Nisou – výkup částí p. p. č. 1923- 1926- 1927- 1930- 1943 a 1944_1 .pdf Velikost: 2,16 MB
010 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 5,35 MB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 8A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1018,26 KB
012 Návrh rozpočtového opatření č. 8B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 5,02 MB
013 Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 958,96 KB
014 Majetkoprávní operace – prodej pozemků k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1,79 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,69 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5,61 MB
017 Majetkoprávní operace – prodej pozemku- k. ú. Kunratice u Liberce – retenční nádrž.pdf Velikost: 2,83 MB
018 Majetkoprávní operace – prodej pozemku k. ú. Liberec – ČEZ Distribuce- a. s..pdf Velikost: 14,91 MB
019 Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv nebytových prostor Na Žižkově 101.pdf Velikost: 1,18 MB
020 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,31 MB
021 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 756,31 KB
022 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 567,24 KB
023 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – DDM Větrník Liberec- V-klub havarijní oprava střechy.pdf Velikost: 2,34 MB
024 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – havarijní oprava výtahu Burianova 1071.pdf Velikost: 1,05 MB
025 Schválení výjimky ze směrnice č.3RM – servis výtahů v BD.pdf Velikost: 2,97 MB
026 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a energetických úspor ZŠ Sokolovská.pdf Velikost: 1,04 MB
027 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – demolice stánku na Soukenném nám. č. p. 866- Liberec.pdf Velikost: 865,4 KB
029 Schválení uzavření dodatku na projektovou činnost ZŠ Barvířská.pdf Velikost: 1,47 MB
030 Likvidace nábytku.pdf Velikost: 1,12 MB
031 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 1,08 MB
032 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 839,84 KB
033 Likvidace movitého majetku.pdf Velikost: 357,02 KB
034 Navýšení kapacity mateřské školy a navýšení kapacity školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Ostašov- Liberec- p. o..pdf Velikost: 583,79 KB
035 Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání- zrušení dočasného místa poskytovaného vzdělávání- zrušení odloučeného pracoviště ZŠ- Liberec- Kaplick.pdf Velikost: 426,74 KB
036 Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 405,96 KB
037 Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec .pdf Velikost: 1,09 MB
038 Přijetí dotace na projekt Asistenti prevence kriminality II.pdf Velikost: 1,08 MB
038-01 Schválení výjimky z Metodiky k provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství- zřizovaných SML.pdf Velikost: 843,84 KB
040 Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu v rámci projektu Centrum aktivního života .pdf Velikost: 817,43 KB
041 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo -Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou-.pdf Velikost: 1,85 MB
042 Vydání 102. změny územního plánu města Liberec – lokalita ul. Na Žižkově.pdf Velikost: 3,88 MB
043 Návrh na prohlášení Základní školy Husova za kulturní památku.pdf Velikost: 12,95 MB
044 Záměr zřízení nového sběrného dvora.pdf Velikost: 511,25 KB
045 Aktualizace ceníku stání silničních motorových vozidel na parkovištích SML.pdf Velikost: 1,09 MB
046 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 556,59 KB
047 Žádost o odpuštění nájmu RASAV – Spolek SNS Smržovka.pdf Velikost: 689,89 KB
048 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TMR Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 5,48 MB
049 Návrh na uzavření darovací smlouvy s Klubem českých turistů Liberecká oblast.pdf Velikost: 2,08 MB
050 Výpůjčka plastiky Jiřího Pačinka za účelem veřejné instalace na náměstí Dr. E. Beneše .pdf Velikost: 1,49 MB
050-01 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace ze sportovního fondu .pdf Velikost: 2,02 MB
051 Memorandum o spolupráci na vybudování sadu Dr. Karla Jaroše.pdf Velikost: 3,83 MB
052 Vstup do spolku Ještěd 73- z. s. .pdf Velikost: 760,52 KB
053 Pronájem historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích.pdf Velikost: 1,98 MB
054 Správa informačního systému SML – dodatek č. 16.pdf Velikost: 772,36 KB
055 Upgrade vyvolávacího systému na aktuální verzi a implementace služby QTCloud.pdf Velikost: 1,85 MB
056 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2020.pdf Velikost: 1,06 MB
057 Hodnocení 7. ZM – 3. 9. 2020.pdf Velikost: 1,06 MB
058 Organizační zajištění 8. ZM – 24. 9. 2020.pdf Velikost: 303,15 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až srpen 2020.pdf Velikost: 533,55 KB
202 Návrh odpovědi na žádost adresovanou Radě města Liberec.pdf Velikost: 911,83 KB
203 Územní studie Liberec – Kunratická.pdf Velikost: 490,58 KB
204 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 614,5 KB