Rada: 2020 » 2020-09-08 RM 17 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 5,46 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 3,72 MB
004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místní.pdf Velikost: 1,3 MB
004-01 Návrh dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku.pdf Velikost: 617,63 KB
005 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,58 MB
006 Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků .pdf Velikost: 1,19 MB
007 Majetkoprávní operace – změna pachtovní smlouvy.pdf Velikost: 858,44 KB
008 Majetkoprávní operace – změna usnesení – výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 559,11 KB
009 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 3,4 MB
010 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 920,54 KB
011 Žádost ředitele Základní umělecké školy Liberec- Frýdlantská 1359-19- příspěvkové organizace- o souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu ne.pdf Velikost: 2,42 MB
012 Žádost ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec- příspěvkové organizace- o souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 4,43 MB
013 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,24 MB
014 Navýšení kapacity školní jídelny Základní školy- Liberec- Česká 354- p. o. .pdf Velikost: 428,39 KB
015 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za II. čtvrtletí 2020.pdf Velikost: 2,7 MB
016 Prodej splaškové gravitační kanalizace v k. ú. Starý Harcov .pdf Velikost: 7,29 MB
017 Podání žádostí o změnu závazných podmínek ve smlouvách o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 1021,72 KB
018 Opětovné vypsání zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro projekt -Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov)- úsek Liberec- .pdf Velikost: 426,79 KB
019 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E- (Orlí).pdf Velikost: 384,89 KB
020 Memorandum o vzájemné spolupráci statutárního města Liberec a Libereckého kraje v rámci -Revitalizace dolního centra Liberce-.pdf Velikost: 2,55 MB
021-01 Podání žádosti o podporu projektu Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska.pdf Velikost: 1,06 MB
022 Žádost o provozní příspěvek zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec- p. o.- ve výši 2 000 000 Kč.pdf Velikost: 1,11 MB
023 Plánovací smlouva – výstavba 5 RD- Horní Hanychov.pdf Velikost: 1,65 MB
024 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s firmou Progres Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 3,09 MB
025 Likvidace movitého majetku – hřbitov Ruprechtice- RASAV.pdf Velikost: 1,08 MB
026 Žádost o zřízení šesti rezidenčních parkovacích míst Gollova.pdf Velikost: 1,72 MB
027 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na opravu chodníku v ulici Hrazená zhotovitelem společnosti ČEZ.pdf Velikost: 1,59 MB
028 Záměr na vypovězení smlouvy o výpůjčce a znovuzavedení nájemného na AN.pdf Velikost: 2,45 MB
029 Záměr převzetí okružní křižovatky pod silnicí I-13 do vlastnictví SML.pdf Velikost: 558,51 KB
030 Vypsání VŘ na zakázku -Souvislá údržba ul. Strakonická- .pdf Velikost: 2,21 MB
031 Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Českou spořitelnou.pdf Velikost: 1,11 MB
032 Seznámení rady města s výsledkem kontroly poskytovatele dotace.pdf Velikost: 1,86 MB
033 Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA .pdf Velikost: 786,4 KB
034 Udělení výjimky z vyhlášky o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí .pdf Velikost: 1,25 MB
035 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 672,21 KB
035-01 Jmenování vedoucího odboru ekonomiky Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 364,29 KB
036 Plnění usnesení rady města za měsíc červenec roku 2020.pdf Velikost: 1,03 MB
201 Návrh odpovědi na žádost adresovanou Radě města Liberec.pdf Velikost: 962,1 KB