Zastupitelstvo: 2020 » 2020-09-03 ZM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 389,83 KB
004 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 4,53 MB
005 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 2,75 MB
006 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový úřad – přístup ke kostelu sv. Vojtěcha.pdf Velikost: 3,22 MB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků včetně budov – Krajská nemocnice Liberec.pdf Velikost: 25,73 MB
008 Majetkoprávní operace – směna pozemků – Krajská nemocnice Liberec.pdf Velikost: 10,93 MB
009 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod částí pozemků – Liberecký kraj.pdf Velikost: 690,54 KB
010 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 19,26 MB
011 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 13,66 MB
012 Majetkoprávní operace – výkup částí pozemků v k. ú. Karlinky (ul. Irkutská) .pdf Velikost: 18,49 MB
013 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 9,71 MB
014 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 16,26 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 4,9 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 917,41 KB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 19,37 MB
018 Prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle usnesení Vlády ČR k programu COVID – Nájemné.pdf Velikost: 1,66 MB
019 Prominutí plateb nájemného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2) dle stanoviska MV ČR.pdf Velikost: 4,43 MB
020 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod čtyř kamenných soch na Severočeské muzeum Liberec .pdf Velikost: 1,08 MB
021 Memorandum – přestavba propustku pod železniční tratí u arény.pdf Velikost: 8,59 MB
022 -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F- (bytový dům v ul. Žitavská) – schválení splátkového kalendáře.pdf Velikost: 600,8 KB
023 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté individuální dotace organizaci Šance zvířatům- z. s.- a posun termínu vrácení nevyčerpané dotace nebo jej.pdf Velikost: 1,69 MB
024 Aktualizace zřizovací listiny Základní školy- Liberec- Česká 354- p. o. .pdf Velikost: 868,58 KB
025 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec 2020.pdf Velikost: 2,64 MB
026 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 967,83 KB
027 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2020.pdf Velikost: 1,94 MB
027-01 Metoda převodu družstevních podílů.pdf Velikost: 369,29 KB
027-02 Návrh zákona o bezúplatném převodu majetkových podílů v bytových domech.pdf Velikost: 1,42 MB
028 Plnění usnesení zastupitelstva za II. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 807,78 KB
029 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 6. 2020.pdf Velikost: 7,33 MB
201 Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2020.pdf Velikost: 714,21 KB
202 Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2020.pdf Velikost: 285,34 KB
203 Memorandum o majetkovém vstupu Města Frýdlant do KNL.pdf Velikost: 1,13 MB
204 Zpráva o výsledku hlasování participativního rozpočtu.pdf Velikost: 895,34 KB
205 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 670,07 KB
206 Výroční zpráva 2019 a Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2020.pdf Velikost: 2,93 MB
207 Plnění usnesení rady města za měsíc červen roku 2020.pdf Velikost: 997,86 KB