Rada: 2020 » 2020-06-02 RM 12 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Využití kladného hospodářského výsledku Botanické zahrady Liberec- p. o.- za rok 2019.pdf Velikost: 5,46 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 1,57 MB
004 Žádost o udělení souhlasu s výmazem Podniku služeb města Liberec z obchodního rejstříku .pdf Velikost: 1,18 MB
005 Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků .pdf Velikost: 2,21 MB
006 Majetkoprávní operace – změna smlouvy o výpůjčce.pdf Velikost: 836,89 KB
007 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,45 MB
008 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,86 MB
009 Majetkoprávní operace – schválení pronájmu cizího pozemku – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 751,13 KB
010 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec- technická výpomoc při projektování MPB Liberec.pdf Velikost: 783,83 KB
011 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Divadlo F. X. Šaldy v Liberci – repase historických dveří a oken.pdf Velikost: 787,1 KB
012 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Na Výběžku – rozšíření zadání a dopracování projektové dokumentace.pdf Velikost: 882,91 KB
013 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova – stavba .pdf Velikost: 615,62 KB
014 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Liberec- 5. května – Projektová příprava na opravu fasády a střechy objektu 2. stupně.pdf Velikost: 1010,46 KB
014-01 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem -Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci-.pdf Velikost: 19,34 MB
018 Organizační struktura a Plán přípravy projektu SUMP.pdf Velikost: 1,58 MB
019 Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu MŠ Motýlek .pdf Velikost: 381,49 KB
020 Podání žádosti o podporu projektu -Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž- .pdf Velikost: 680,37 KB
020-01 Vypořádání námitek k ZŘ na služby v rámci projektu -Plán udržitelné městské mobility Liberec–Jablonec nad Nisou 2021–2030-.pdf Velikost: 365,7 KB
021 Výjimka ze stavební uzávěry – Polyfunkční dům Letka.pdf Velikost: 11,59 MB
022 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č.49-2006 správa digitální mapy města Liberec.pdf Velikost: 31,41 MB
023 Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci při tvorbě- aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Liberec.pdf Velikost: 36,48 MB
024 Záměr zřízení Programu adopce zeleně.pdf Velikost: 774,95 KB
025 Záměr zřízení nové pracovní pozice energetického manažera – podnět pracovní skupiny Rada pro klima.pdf Velikost: 384,65 KB
026 Částečné prominutí nájemného za umístění kontejnerů na textil.pdf Velikost: 1,83 MB
027 Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období 2019-2020.pdf Velikost: 1,26 MB
028 Smlouva o zřízení věcného břemene – -Residenční výstavba Liberec Františkov- Švermova-Tovární-.pdf Velikost: 6,03 MB
029 Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1985-1986-1987- k. ú. Vesec u Liberce a p. č. 1147-1-1148-2-1154-3- k. ú. Dlouhý Most.pdf Velikost: 1,11 MB
030 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a nájmu pozemků s Lesy České republiky- s. p..pdf Velikost: 1,45 MB
031 Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny.pdf Velikost: 1,74 MB
032 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1,36 MB
032-01 Předání jmění TSML- a. s.- jedinému akcionáři SML.pdf Velikost: 1,53 MB
033 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci -LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2020- a uzavření smlouvy o spolupráci s.pdf Velikost: 2,08 MB
034 Uzavření dodatku smlouvy o dílo se společností Elset- s. r. o.- na pořádání akce Liberecký jarmark 2020.pdf Velikost: 3,16 MB
035 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na organizaci a administraci soutěže Stavba roku 2020.pdf Velikost: 1,59 MB
035-01 Schválení realizace přeložky optické sítě Gagarinova.pdf Velikost: 1,67 MB
035-02 Rozšíření stávajícího GIS Marushka o nástroj WebPasport a vytvoření datového modelu pro nový pasport zeleně.pdf Velikost: 953,42 KB