Zastupitelstvo: 2020 » 2020-05-28 ZM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Modernizace KNL – Etapa č. 1 – dodatek akcionářské smlouvy č. 2.pdf Velikost: 2,18 MB
004 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku .pdf Velikost: 8,44 MB
004-01 Shrnutí stávajícího stavu ve věci Interma BYTY a SBD A+G Stadion .pdf Velikost: 7,93 MB
005 Nabytí nemovitého majetku v rámci pozůstalostního řízení.pdf Velikost: 912,15 KB
006 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 11,59 MB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 19,76 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1A.pdf Velikost: 3,91 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2A.pdf Velikost: 2,93 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 656,9 KB
011 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Františkov u Liberce za k. ú. Liberec.pdf Velikost: 995,86 KB
012 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 876,85 KB
013 Majetkoprávní operace – úprava ceny pozemku p. č. 483-4 – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 6,38 MB
014 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – SAUL- s. r. o..pdf Velikost: 32,22 MB
015 Nabytí nemovitého a movitého majetku v rámci pozůstalostního řízení – Chomutov a Bílina.pdf Velikost: 4,39 MB
016 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,78 MB
017 Majetkoprávní operace – přijetí daru – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 9,58 MB
018 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1B.pdf Velikost: 1,92 MB
019 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2B.pdf Velikost: 2,28 MB
020 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1007,81 KB
021 Majetkoprávní operace – záměr směny částí pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 901,27 KB
022 Majetkoprávní operace – revokace usnesení – záměr prodeje pozemku p. č. 1378-9- k. ú. Růžodol I .pdf Velikost: 776,64 KB
023 Majetkoprávní operace – záměr daru pozemku – výstavba areálu záchranné služby.pdf Velikost: 1,99 MB
024 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1C.pdf Velikost: 1,18 MB
025 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodej pozemku .pdf Velikost: 1,09 MB
026 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 9,98 MB
027 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 2,85 MB
028 Zápis z kontroly KV č. 6-2019 -Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku p. č. 2948-4 k. ú. Liberec od roku 2008 do kvě.pdf Velikost: 977,25 KB
029 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 3,33 MB
030 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,54 MB
031 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,35 MB
032 Návrh rozpočtového opatření č. 5C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,72 MB
033 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místní.pdf Velikost: 1,03 MB
034 Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci projektu -Revitalizace fotbalového stadionu Vesec-.pdf Velikost: 1,06 MB
035 Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F – žádost o prominutí smluvní pokuty.pdf Velikost: 715,99 KB
036 Schválení postupu zrušení centra pro výzkum energetického využití litosféry.pdf Velikost: 1,95 MB
037 Vyhlášení dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod.pdf Velikost: 3,49 MB
038 Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 363,84 KB
039 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020.pdf Velikost: 1,21 MB
040 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,35 MB
041 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace zřizovací listiny Základní školy- Liberec- U Soudu 369-8- p. o..pdf Velikost: 859,19 KB
042 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 703,71 KB
043 Změna v personálním obsazení ve výboru pro sport .pdf Velikost: 401,84 KB
044 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu .pdf Velikost: 1,05 MB
045 Návrh na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům pro rok 2020.pdf Velikost: 2,07 MB
046 Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020 .pdf Velikost: 2,74 MB
047 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu .pdf Velikost: 1,26 MB
048 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020- II..pdf Velikost: 372,85 KB
049 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 4. 2020.pdf Velikost: 2,48 MB
201 Informace o plnění plánu kontrol KV za rok 2019.pdf Velikost: 299,42 KB
202 Informace o písemnosti adresované primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města.pdf Velikost: 429,08 KB
203 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 682,54 KB
204 Informace k projektu -Liberec plánuje chytře a zodpovědně-.pdf Velikost: 718,5 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2020.pdf Velikost: 778,1 KB