Rada: 2020 » 2020-05-05 RM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

001-01 MO Vratislavice nad Nisou – záměr směny p. p. č. 1408 a 1421 .pdf Velikost: 1,23 MB
002 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místní.pdf Velikost: 1,3 MB
003 Majetkoprávní operace – pacht pozemků .pdf Velikost: 1,37 MB
004 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor.pdf Velikost: 698,56 KB
005 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,03 MB
006 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,09 MB
007 Prominutí plateb nájemného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2).pdf Velikost: 5,21 MB
009 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě -Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy- fasády-.pdf Velikost: 2,71 MB
010 Návrh kompenzace za pozdní dokončení akce modernizace kotelny MŠ Klubíčko.pdf Velikost: 4,41 MB
011 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Ještědská – odstranění havarijního stavu vodovodní přípojky.pdf Velikost: 2,75 MB
012 Účetní odpis promlčených pohledávek.pdf Velikost: 386,99 KB
013 Zrušení usnesení RM č. 157-2020 z 18. 2. 2020 – zvýšení nájemného v městských bytech.pdf Velikost: 374,15 KB
014-01 Tematický akční plán.pdf Velikost: 2,25 MB
015 Reakce na návrh Stavebního bytového družstva A+G Stadion.pdf Velikost: 1,52 MB
016-01 Návrh dalšího postupu ve věci vypořádání spoluvlastnických vztahů se společností Interma BYTY.pdf Velikost: 1,23 MB
017 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na dodávku stojanů pro cyklistická kola.pdf Velikost: 375,64 KB
018 Dodatek č. 1 ke smlouvě -Vypracování PD na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská-.pdf Velikost: 9,87 MB
019 Dodatek číslo 3 smlouvy č. 48-2006 -AKTUALIZACE DAT – DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA MĚSTA LIBEREC-.pdf Velikost: 1,81 MB
021 Schválení záměru koupě pozemku v k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 4,21 MB
021-01 Další postup – Lesní koupaliště.pdf Velikost: 1,07 MB
022 Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB.pdf Velikost: 4,95 MB
023 Schválení vyhrazených stání pro invalidu.pdf Velikost: 1,01 MB
024 Schválení varianty na rozsah předmětu plnění k chystanému výběrovému řízení na odtahy motorových vozidel.pdf Velikost: 12,57 MB
025 Prominutí plateb za parkovací místa taxi.pdf Velikost: 622,83 KB
026 Vypsání ZŘ na stavbu -Souvislá údržba po rekonstrukci IS – ul. Františkovská- Anenská a Vaňurova-.pdf Velikost: 2,86 MB
026-01 Zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků v rámci pandemie COVID-19 .pdf Velikost: 2,01 MB
201 Informace o úpravě zadávacích podmínek – rozšíření kvalifikace.pdf Velikost: 1,29 MB
202 Informace III. o změně zadávací dokumentace k VZ -Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního .pdf Velikost: 300,07 KB