Zastupitelstvo: 2020 » 2020-04-30 ZM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 773_3.pdf Velikost: 1,13 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1173_2- 1181_5 a 1182_3.pdf Velikost: 1,2 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 1248_2- 1248_3- 1248_4- 1248_5 a 1248_6.pdf Velikost: 2,89 MB
005 Novelizace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3-2009 o veřejném pořádku.pdf Velikost: 921,16 KB
006 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec- kterou se zrušuje OZV SML č. 1-2016 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem t.pdf Velikost: 628,73 KB
007 Podnět k pořízení 112. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje).pdf Velikost: 1,16 MB
008 Provoz sportparku v době koronakrize – žádost společnosti SFM Liberec.pdf Velikost: 18,53 MB
009 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 836,05 KB
010 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,34 MB
011 Inventarizační zpráva roku 2019.pdf Velikost: 2,01 MB
012 Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva města.pdf Velikost: 389,9 KB
013 Účelová dotace na ochranné pomůcky DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 919,8 KB
014 Změna alokace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.pdf Velikost: 771,52 KB
015 Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 – schválení povinného podílu města.pdf Velikost: 4,73 MB
016 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2019.pdf Velikost: 1,77 MB
017 Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě.pdf Velikost: 1,09 MB
018 Projekt přeměny – převod jmění TSML- a. s. na jediného akcionáře SML a smlouva o převodu činností mezi SML a TSML- p. o..pdf Velikost: 2,03 MB
019 Schválení poskytnutí finančního daru na dokončení provozní budovy koupaliště pro ZO CSOP Kateřinky.pdf Velikost: 1013,54 KB
020 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 1,58 MB
021 Přijetí dotace – Férové školy v Liberci II.pdf Velikost: 997,99 KB
022 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles .pdf Velikost: 4,83 MB
023 Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro kino Varšava .pdf Velikost: 3,81 MB
023-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2020.pdf Velikost: 977,76 KB
023-02 Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r.o. a poskytnutí podpory na překlenutí situ.pdf Velikost: 13,93 MB
023-03 Materiály k návrhu uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování sportovního areálu Liberec .pdf Velikost: 19,1 MB
023-04 Předpokládané dopady mimořádných opatření vlády na rozpočet kulturních příspěvkových organizací SML.pdf Velikost: 3,36 MB
023-05 Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML.pdf Velikost: 613,96 KB
023-06 Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování sportovního areálu Liberec .pdf Velikost: 1,32 MB
024 Plnění usnesení zastupitelstva za I. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 700,27 KB
025 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města – 27. 2. 2020.pdf Velikost: 5,41 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 570,03 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 553,65 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až prosinec 2019.pdf Velikost: 316,14 KB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2020.pdf Velikost: 673,22 KB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2020.pdf Velikost: 786,56 KB