Rada: 2020 » 2020-04-21 RM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,41 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,41 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1004,27 KB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,8 MB
006 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – SAUL- s. r. o..pdf Velikost: 32,09 MB
007 Nabytí nemovitého a movitého majetku v rámci pozůstalostního řízení – Chomutov a Bílina.pdf Velikost: 5,39 MB
008 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,74 MB
009 Majetkoprávní operace – přijetí daru – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 9,85 MB
011 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,77 MB
012 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3,7 MB
013 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,67 MB
014 Majetkoprávní operace – záměr směny částí pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,41 MB
015 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 2487-2 – k. ú. Liberec .pdf Velikost: 10,98 MB
016 Majetkoprávní operace – revokace usnesení – záměr prodeje pozemku p. č. 1378-9- k. ú. Růžodol I .pdf Velikost: 1,37 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr daru pozemku – výstavba areálu záchranné služby.pdf Velikost: 2,71 MB
018 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,82 MB
019 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,15 MB
021 Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků .pdf Velikost: 1,98 MB
022 Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor – FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 743,38 KB
023 Schválení výsledku zadávacího řízení na energetické úspory a modernizaci ZŠ Barvířská.pdf Velikost: 597,7 KB
024 Rezignace na funkci člena správní rady Komunitních prací Liberec- o. p. s. a jmenování nového člena.pdf Velikost: 396,29 KB
025 Jmenování konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy.pdf Velikost: 359,4 KB
026 Navýšení kapacity ZŠ- Liberec- ul. 5. května 64-49- příspěvková organizace .pdf Velikost: 464,31 KB
026-01 Prodloužení nájmu u bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 374,62 KB
027 Sleva na nájemném v sociálních bytech realizovaných v rámci IPRÚ.pdf Velikost: 364,86 KB
028 Poskytnutí potravin školskými příspěvkovými organizacemi Potravinové bance Libereckého kraje- z. s.- v době trvání stavu nouze.pdf Velikost: 360,81 KB
028-01 Setrvání stávající pracovní pozice od 1. 5. 2020 v rámci schválené směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 373,04 KB
028-02 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 2,06 MB
029 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec- kterou se zrušuje OZV SML č. 1-2016 o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem t.pdf Velikost: 990,34 KB
030 Novelizace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3-2009 o veřejném pořádku.pdf Velikost: 1,18 MB
031 Změna alokace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.pdf Velikost: 1,09 MB
032 Smlouva o partnerství za účelem realizace projektu MŠ Motýlek a MŠ Pastelka.pdf Velikost: 790,2 KB
033 Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu MŠ Pastelka.pdf Velikost: 388,97 KB
034 Schválení dodatku č. 2 k SoD na stavbu MŠ Motýlek .pdf Velikost: 384,69 KB
034-01 Revokace usnesení rady města č. 536-2018 – Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C-.pdf Velikost: 406,75 KB
034-02 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení odborné učebny ZŠ Aloisina výšina.pdf Velikost: 377,18 KB
034-03 Účelová dotace na ochranné pomůcky DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 1,61 MB
036 Schválení poskytnutí finančního daru na dokončení provozní budovy koupaliště pro ZO CSOP Kateřinky.pdf Velikost: 2,11 MB
037 Vypsání VŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – ul. Votočkova- Liberec-.pdf Velikost: 2,79 MB
038 Hromadný podnět na zklidnění dopravy ul. K Sportovnímu areálu.pdf Velikost: 1,56 MB
039 Nad Pianovkou – smlouva o spolupráci s LK.pdf Velikost: 1,59 MB
040 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – -Reko MS Liberec – Tovaryšský vrch-.pdf Velikost: 1,8 MB
040-01 Projekt přeměny – převod jmění TSML- a. s. na jediného akcionáře SML a smlouva o převodu činností mezi SML a TSML- p. o..pdf Velikost: 2,29 MB
041 Poskytnutí licence pro vyobrazování historické budovy radnice v rámci filmového projektu -Carnival Row 2-.pdf Velikost: 1,02 MB
041-01 Provoz sportparku v době koronakrize – žádost společnosti SFM Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 18,86 MB
042 Souhlas se zajištěním mimořádných služeb pro občany 65+ a se zdravotním hendikepem v době nouzového stavu.pdf Velikost: 359,73 KB
042-02 Jmenování vedoucího odboru správy veřejného majetku Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 363,15 KB
043 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2020.pdf Velikost: 1,23 MB
044 Organizační zajištění 4. ZM – 30. 4. 2020.pdf Velikost: 304,01 KB
201 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 555,29 KB