Rada: 2020 » 2020-04-07 RM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh dodatku č. 10 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů.pdf Velikost: 1,49 MB
004 Majetkoprávní operace – schválení umístění dočasného reklamního zařízení.pdf Velikost: 607,54 KB
005 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – pronájem nebytového prostoru – garáže.pdf Velikost: 918,08 KB
006 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,96 MB
007 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,5 MB
008 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 361,29 KB
009 Zrušení zadávacího řízení optická síť ZOO II.pdf Velikost: 581,81 KB
011 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ 5. května – odstranění havárie kanalizace.pdf Velikost: 1,12 MB
012 Vypsání veřejné zakázky na výběr dodavatele malířských prací.pdf Velikost: 1,28 MB
013 Návrh na úpravu platů ředitelů školských příspěvkových organizací statutárního města Liberec.pdf Velikost: 386,65 KB
013-01 Vyhlášení veřejné sbírky .pdf Velikost: 362,94 KB
014 Revokace části usnesení RM projektu Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci .pdf Velikost: 375,29 KB
015 Revokace části usnesení RM projektu Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní .pdf Velikost: 375,95 KB
017 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E-.pdf Velikost: 373,59 KB
018 Přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu -Liberec plánuje chytře a zodpovědně-.pdf Velikost: 2,88 MB
019 Schválení projektového záměru -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického- (ITI).pdf Velikost: 368,77 KB
020 Schválení projektového záměru -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu- (ITI- OPŽP).pdf Velikost: 368,93 KB
020-01 Revokace usnesení č. 277-2020 zrušení provozu sdílených kol v Liberci v roce 2020.pdf Velikost: 360,29 KB
021 Zajištění doplňkového zdroje vody pro obyvatele Kateřinek u Liberce – projektový záměr.pdf Velikost: 371,91 KB
022 Zajištění doplňkového zdroje vody pro obyvatele Kateřinek u Liberce- výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 1,28 MB
023 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby.pdf Velikost: 4,24 MB
024 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – -Reko MS Liberec – nám. Dr. E. Beneše-.pdf Velikost: 2,9 MB
025 Operační plán letního čištění komunikaci ve městě Liberec 2020.pdf Velikost: 3,53 MB
026 Mytí zastávek MHD – prevence proti Koronaviru (COVID-19).pdf Velikost: 1,16 MB
027 Žádost o odklad platby za pronájem části pozemku – reklamní zařízení v RASAV – CMG Outdoor.pdf Velikost: 966,69 KB
028 Uzavření kupní smlouvy s DPMLJ- a. s. o nákupu papírových jízdenek na IC.pdf Velikost: 1,08 MB
029 Darovací smlouva – STILLKING Features- s. r. o..pdf Velikost: 1,07 MB
029-01 Zajištění ochranných prostředků v rámci pandemie COVID-19.pdf Velikost: 1,34 MB
029-02 Návrh na kandidáta pro volbu do dozorčí rady SVS.pdf Velikost: 3,28 MB
201 ZŘ na -Souvislá údržba po opravách IS – ul. Zahradní- Liberec-.pdf Velikost: 1004,03 KB