Rada: 2020 » 2020-03-03 RM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 156_5.pdf Velikost: 683,61 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 773_3.pdf Velikost: 1,37 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1173_2- 1181_5 a 1182_3.pdf Velikost: 1,45 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 1248_2- 1248_3- 1248_4- 1248_5 a 1248_6.pdf Velikost: 3,14 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost .pdf Velikost: 1008,14 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 4,82 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou – zrušení usnesení – služebnost .pdf Velikost: 943,3 KB
009 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2023 neškolských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec .pdf Velikost: 1,56 MB
010 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,6 MB
011 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,23 MB
012 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 593,44 KB
013 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova – stavební část.pdf Velikost: 1,54 MB
014 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova – dodávka vybavení.pdf Velikost: 1,34 MB
015 Zrušení zadávacího řízení zpracování investiční studie modernizace domu Vrchlického – Na Valech.pdf Velikost: 567,69 KB
016 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a energetických úspor ZŠ Sokolovská.pdf Velikost: 1,57 MB
017 Revokace usnesení 52-2020.pdf Velikost: 588,77 KB
018 Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů základních škol a mateřské školy .pdf Velikost: 1,98 MB
019 Schválení podání žádosti o podporu projektu -Adaptační strategie pro Liberec-.pdf Velikost: 554,02 KB
020 Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020.pdf Velikost: 1,38 MB
021 Vyhodnocení ZŘ na dodávky v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Motýlek-.pdf Velikost: 371,45 KB
022 Žádost o udělení výjimky ze zadávání veřejné zakázky pro činnosti vykonávané v přenesené působnosti – spolupráce mezi SML a Technickou univerzitou.pdf Velikost: 1,3 MB
023 Provozování sběrných míst.pdf Velikost: 1,65 MB
024 Řešení nevyhovujícího stavu městského pozemku v ul. Mlýnská.pdf Velikost: 800,86 KB
025 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 585,38 KB
026 Převzetí povrchů komunikací v centru města po stavbě společnosti TENZA.pdf Velikost: 1,39 MB
027 Sportovní areál Liberec- s. r. o. – uzavření dodatku č. 16 k nájemní smlouvě č. 7004-06-0026.pdf Velikost: 15,46 MB
028 Memorandum ve věci zajištění pozemku pro sídlo záchranné služby.pdf Velikost: 844,35 KB
029 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2020 z Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ .pdf Velikost: 579,71 KB
029-01 Pověření zastupování funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku na dobu určitou.pdf Velikost: 354,6 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až prosinec 2019.pdf Velikost: 518,82 KB
202 Informace o změně zadávací dokumentace k VZ -Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního život.pdf Velikost: 294,15 KB
203 Záměr podání žádosti o přidělení dotace z programu KÚLK.pdf Velikost: 722,89 KB
204 Výsledek kontroly provedené na personálním oddělení Magistrátu města Liberec .pdf Velikost: 302,4 KB