Zastupitelstvo: 2020 » 2020-02-27 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 353,61 KB
004 Majetkoprávní operace – prodej pozemku .pdf Velikost: 718,21 KB
005 Majetkoprávní operace – prodej pozemku- jehož součástí je garáž.pdf Velikost: 655,58 KB
006 Majetkoprávní operace – změna prodeje pozemku pod budovou.pdf Velikost: 602,96 KB
007 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,72 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,95 MB
009 Změna v personálním obsazení ve výboru pro územní plánování a dopravu.pdf Velikost: 656,49 KB
010 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 706,33 KB
011 Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu a návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci projektu.pdf Velikost: 7,9 MB
012 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,01 MB
013 Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ.pdf Velikost: 353,14 KB
014 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 682,45 KB
015 Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2019.pdf Velikost: 1,43 MB
016 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2020.pdf Velikost: 1,65 MB
017 Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností.pdf Velikost: 576,75 KB
018 Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s.- k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.pdf Velikost: 1,09 MB
019 Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského bytu.pdf Velikost: 382,74 KB
020 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol .pdf Velikost: 728,55 KB
021 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol.pdf Velikost: 1,04 MB
022 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k p.pdf Velikost: 2,02 MB
022-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci bez ou.pdf Velikost: 1,52 MB
023 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 1. 2020.pdf Velikost: 9,87 MB
201 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 2. pololetí 2019.pdf Velikost: 298,32 KB
202 Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze.pdf Velikost: 1,27 MB
203 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,05 MB
204 Odpověď na dopis CJ MML 005262-20.pdf Velikost: 887,73 KB
205 Odpověď na dopis CJ MML 010808-20.pdf Velikost: 833,73 KB
206 Duhová ul. – podnět obyvatel.pdf Velikost: 787,43 KB
207 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2020.pdf Velikost: 679,45 KB