Rada: 2020 » 2020-02-04 RM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Schválení smlouvy o nájmu střelnice pro výcvik strážníků městské policie.pdf Velikost: 373.32 KB
003 Schválení nové smlouvy na nájem prostor služebny MP v Liberci – Staré Pavlovice.pdf Velikost: 368.72 KB
004 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Frýdlant.pdf Velikost: 2.97 MB
005 Žádost o výjimku – Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT – specifická výstroj strážníků.pdf Velikost: 379.39 KB
006 Žádost o výjimku – Bartolini- s. r. o. – specifická výstroj strážníků.pdf Velikost: 378.06 KB
007 Žádost o státní účelovou dotaci na rozšíření kamerového systému.pdf Velikost: 2.38 MB
008 Majetkoprávní operace – prodloužení doby platnosti smlouvy – Potravinová banka Libereckého kraje- z. s..pdf Velikost: 966.32 KB
009 Majetkoprávní operace – pacht pozemku .pdf Velikost: 854.8 KB
010 Majetkoprávní operace – pronájem pozemku .pdf Velikost: 1.07 MB
011 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2.01 MB
012 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1.52 MB
013 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – pronájem pozemku .pdf Velikost: 1.25 MB
014 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kotelny ZŠ Orlí- odl. prac. Gollova.pdf Velikost: 843.68 KB
015 Zrušení zadávacího řízení optická síť ZOO.pdf Velikost: 830.94 KB
016 Vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku připojení ZOO k optické metropolitní síti.pdf Velikost: 1.78 MB
017 Změna v personálním obsazení komisí RM dozorčích rad Divadla F. X. Šaldy a DDM Větrník.pdf Velikost: 469.58 KB
018 Směrnice rady č. 19RM Zásady zajišťování náhradního ubytování pro občany SML.pdf Velikost: 1.65 MB
019 Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s.- k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu .pdf Velikost: 1.48 MB
020 Návrh dohody o narovnání mezi společností Interma BYTY a SML.pdf Velikost: 2.24 MB
021 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku stojanů pro cyklistická kola.pdf Velikost: 376.54 KB
021-01 Memorandum SML o spolupráci s TUL.pdf Velikost: 403.72 KB
022 Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec.pdf Velikost: 149.5 MB
023 Schválení dodatku k nájemní smlouvě se SŽDC.pdf Velikost: 5.3 MB
024 Zajištění pitné vody v areálu RASAV.pdf Velikost: 11.67 MB
025 Vypsání VŘ na -Oprava části komunikace ul. U Černého dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS-.pdf Velikost: 3.97 MB
026 Plánovací smlouva- smlouva o smlouvě budoucí – Chodník pro pěší ul. Kubelíkova.pdf Velikost: 5.95 MB
027 Financování DPMLJ v roce 2020 III.pdf Velikost: 1.81 MB
028 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1.08 MB
029 Řešení spolupráce při umístění propagačních materiálů SML v prostorách a dopravních prostředcích DPMLJ.pdf Velikost: 594.08 KB
030 Záměr- Prodloužení nájemní smlouvy s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ- spol. s r. o.- o provozování Městského plaveckého bazénu.pdf Velikost: 6.2 MB
030-01 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení – rekonstrukce IC – vybavení.pdf Velikost: 605.38 KB
030-02 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení – rekonstrukce IC – stavební část.pdf Velikost: 589.9 KB
201 Informace o změně zadávacích podmínek.pdf Velikost: 918.1 KB
202 Duhová ul. – podnět obyvatel.pdf Velikost: 974.72 KB
203 Změna termínu pořádání Evropského FIS Cupu.pdf Velikost: 703.82 KB
204 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 dle zákona č. 106-1999 Sb.- o svobodném přístupu k informacím.pdf Velikost: 501.65 KB
205 Přehled agendy stížností evidovaných útvarem tajemníka v roce 2019.pdf Velikost: 672.45 KB