Rada: 2020 » 2020-01-07 RM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 2,11 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 5,26 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 3,03 MB
005 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 671,12 KB
006 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,6 MB
007 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 732,78 KB
008 Souhlas s umístěním sídla spolku – Technické muzeum Liberec- z. s..pdf Velikost: 445,29 KB
009 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem -Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy MPB v Liberci-.pdf Velikost: 12,8 MB
010 Tematický akční plán.pdf Velikost: 1,8 MB
011 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,38 MB
012 Plán kontrol na rok 2020.pdf Velikost: 389,88 KB
013 Vyhodnocení zadávacího řízení na dodávku vybavení pro projekt -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina-.pdf Velikost: 362,82 KB
013-01 Prodloužení projektu -Hodnoty ekosystémových služeb- biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan- Liberce a Děčín.pdf Velikost: 7,41 MB
013-02 Analýza provozu systému sdílených kol v Liberci za rok 2019 a návrh podmínek provozu na rok 2020 .pdf Velikost: 380,09 KB
013-03 Pokračování v realizaci projektu Sociální bydlení města Liberec Bytový dům E .pdf Velikost: 375,32 KB
013-04 Vyhodnocení výběrového řízení na urbanisticko-architektonický návrh řešení Tržního náměstí.pdf Velikost: 272,06 MB
014 Schválení dodatku č. 9 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063- ve znění před.pdf Velikost: 2,9 MB
017 Vypsání VŘ na vybavení Městského informačního centra Liberec.pdf Velikost: 897,27 KB
018 Vypsání VŘ na stavební úpravy Městského informačního centra Liberec.pdf Velikost: 904,93 KB
019 Schválení krátkodobého pronájmu skokanských můstků ve Skiareálu Ještěd Svazu lyžařů ČR .pdf Velikost: 1,02 MB
019-01 Výběrové řízení – dodávka tisku Libereckého zpravodaje.pdf Velikost: 6,6 MB
201 Informace o vypořádání námitek k ZŘ na služby v rámci projektu -Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030-.pdf Velikost: 289,5 KB
202 Odpověď na otevřený dopis – CJ MML 258605-19 – Advent v Liberci.pdf Velikost: 1,63 MB
202-01 Otevřený dopis k vyhlášení klimatické nouze.pdf Velikost: 617,65 KB