Zastupitelstvo: 2019 » 2019-12-12 ZM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – investiční úvěr CS revolvingového typu.pdf Velikost: 625.12 KB
003-01 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úpravy VZT a topení divadla F. X. Šaldy.pdf Velikost: 954.08 KB
004 Majetkoprávní operace – prodej podílu na stavebním pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 712.47 KB
005 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 4.43 MB
006 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku- k. ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 717.93 KB
007 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 2.15 MB
008 Schválení dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. j. OLP-1573-2010- 6-010-021 projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 6.94 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 794.68 KB
009-01 Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny Liberec pro období 2020–2024.pdf Velikost: 87.29 MB
010 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s. .pdf Velikost: 463.99 KB
011 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 675.53 KB
012 Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 697.7 KB
013 Zápis z kontroly KV č. 3-2019 -Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí)-.pdf Velikost: 635.85 KB
014 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2020–2023.pdf Velikost: 3.01 MB
015 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 2.41 MB
016 Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 3.21 MB
017 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4-2019 o místním poplatku ze psů.pdf Velikost: 788.37 KB
018 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5-2019 o místním poplatku z pobytu.pdf Velikost: 761.6 KB
019 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6-2019- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místní.pdf Velikost: 1.75 MB
020 Směnečný program – snížení úrokové marže.pdf Velikost: 3.2 MB
021 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.79 MB
022 Návrh rozpočtového opatření č. 9C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.27 MB
022-01 Založení příspěvkové organizace Technické služby .pdf Velikost: 1.37 MB
023 Teplárna Liberec- a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál.pdf Velikost: 833.13 KB
024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt -Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov)- úsek Liberec-.pdf Velikost: 12.86 MB
025 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020.pdf Velikost: 374.15 KB
026 Poskytnutí individuální dotace statutárním městem Liberec na pořádání mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020 .pdf Velikost: 1.05 MB
027 Mezinárodní festival animovaného filmu ANIFILM – uzavření smlouvy o spolupráci.pdf Velikost: 889.83 KB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 714.38 KB
202 Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina .pdf Velikost: 2.08 MB
203 Časový plán finančního výboru na rok 2020.pdf Velikost: 286.08 KB
204 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2020.pdf Velikost: 287.4 KB
205 Časový plán zasedání výboru pro rozvoj a životní prostředí pro rok 2020.pdf Velikost: 413.8 KB
206 Časový plán zasedání výboru pro územní plánování a dopravu na první pololetí 2020.pdf Velikost: 627.11 KB
207 Informace o činnosti výboru pro územní plánování a dopravu Zastupitelstva města Liberec za období leden až listopad 2019 .pdf Velikost: 563.15 KB