Rada: 2019 » 2019-12-03 RM 21 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost.pdf Velikost: 1.02 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – Investiční úvěr CS revolvingového typu.pdf Velikost: 891.8 KB
004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4-2019 o místním poplatku ze psů.pdf Velikost: 1.08 MB
005 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5-2019 o místním poplatku z pobytu.pdf Velikost: 1.04 MB
006 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6-2019- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místní.pdf Velikost: 2.16 MB
007 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1.26 MB
008 Schvalování návrhů rozpočtů na rok 2020 – MŠ.pdf Velikost: 5.63 MB
009 Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2020 – příspěvkové organizace Městské lesy Liberec.pdf Velikost: 694.27 KB
010 Schvalování návrhů rozpočtů neškolských příspěvkových organizací na rok 2020.pdf Velikost: 4.69 MB
011 Schvalování návrhů rozpočtů na rok 2020 – ZŠ- ZUŠ a DDM Větrník.pdf Velikost: 6.04 MB
012 Směnečný program – snížení úrokové marže.pdf Velikost: 3.54 MB
013 Majetkoprávní operace – prodej podílu na stavebním pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 1.5 MB
014 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 5.13 MB
015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku- k. ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 1.24 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 2.88 MB
018 Majetkoprávní operace – konání Fresh festivalu Liberec v prostoru parku Budyšínská.pdf Velikost: 1.74 MB
019 Majetkoprávní operace – pronájem pozemku – INISOFT Reality- s. r. o.pdf Velikost: 744.96 KB
020 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2.21 MB
021 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 875.5 KB
022 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 387.84 KB
023 Aktualizace směrnice rady města 18RM Nájem- pacht a výpůjčky nemovitého majetku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 11.11 MB
024 Schválení dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. j. OLP-1573-2010- 6-010-021 projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 7.67 MB
025 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci Projektová příprava – energetické úspory objektu ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 6.76 MB
026 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě na akci Projektová příprava – energetické úspory objektu ZŠ Orlí.pdf Velikost: 8.38 MB
027 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a energetických úspor ZŠ Barvířská.pdf Velikost: 1.61 MB
028 Jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky -PTK – projektové řízení rekonstrukce MPB Liberec-.pdf Velikost: 767.68 KB
029 Vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku připojení ZOO k optické metropolitní síti.pdf Velikost: 1.96 MB
030 Vypsání zadávacího řízení investiční studie a studie proveditelnosti k modernizaci bytového domu Vrchlického – Na Valech.pdf Velikost: 1.65 MB
031 Vypsání zadávacího řízení pro výběr poskytovatele úklidových služeb na 14 bytových objektech města Liberec.pdf Velikost: 1.78 MB
031-01 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.46 MB
032 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.82 MB
033 Prodloužení nájmů a přidělení bytu v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 372.41 KB
034 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 406.14 KB
035 Memorandum o spolupráci při realizaci projektu.pdf Velikost: 2.3 MB
036 Souhlas se zapojením do pokračujícího projektu Férové školy v Liberci II..pdf Velikost: 398.03 KB
037 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu -Férové školy v Liberci II.- .pdf Velikost: 5.02 MB
038 Návrh na úpravu platů kulturně společenských- sociálních- zdravotních a ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.pdf Velikost: 376.17 KB
039 Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec .pdf Velikost: 366.62 KB
039-01 Návrh na úpravu platů ředitelů školských příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.pdf Velikost: 373.38 KB
040 Revize dokumentu směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 2.48 MB
041 Revize dokumentu směrnice rady č. 11RM Směrnice k postupu při poskytování veřejné podpory statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 1.03 MB
042 Vypsání zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility 2021–2030.pdf Velikost: 397.54 KB
043 Smlouva o poskytnutí účelové dotace k projektu -Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov)- úsek Liberec-.pdf Velikost: 13.35 MB
044 Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina .pdf Velikost: 398.99 KB
045 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května-.pdf Velikost: 936.06 KB
046 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května .pdf Velikost: 376.98 KB
048 Podání žaloby v rámci projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 3.37 MB
048-01 Personální obsazení komise pro místní agendu 21.pdf Velikost: 459.44 KB
048-02 Teplárna Liberec- a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál.pdf Velikost: 1.46 MB
049 Schválení dodatku č. 1 smlouvy na implementaci a následný provoz systému pro správu Dotačního fondu Grantys .pdf Velikost: 1.93 MB
050 Smlouva o realizaci vynucené stranové překládky trasy optického kabelu na lokalitě Liberec – Doubí.pdf Velikost: 1.12 MB
051 Možnosti změny smlouvy o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063- ve znění dodatků- uzavře.pdf Velikost: 689.9 KB
052 Hromadný podnět obyvatel na opravu chodníku v ulici Okružní.pdf Velikost: 3.22 MB
053 Výpůjčka pozemku pro parkování PČR .pdf Velikost: 1.13 MB
054 Zřízení zóny placeného stání a záměr bezplatného parkování pro elektromobily a sdílené automobily.pdf Velikost: 2.18 MB
055 Hromadný podnět na celkovou rekonstrukci chodníku v ulici Olbrachtova.pdf Velikost: 847.66 KB
056 Zajištění parkování 14 služebních vozidel .pdf Velikost: 661.47 KB
057 Financování DPMLJ v roce 2020 II.pdf Velikost: 4.08 MB
058 Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost.pdf Velikost: 547.51 KB
059 Návrh rozpočtového opatření č. 9C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.53 MB
060 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na vypracování PD ve stupni DÚR na nové zásobní řady vodojemu Horská.pdf Velikost: 8.75 MB
061 Jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec.pdf Velikost: 805.04 KB
061-01 Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu -Parkovací informační a navigační systém v Liberci-.pdf Velikost: 4.07 MB
062 Vypsání VŘ na stavební úpravy Městského informačního centra Liberec .pdf Velikost: 1.46 MB
063 Vypsání VŘ na vybavení Městského informačního centra Liberec.pdf Velikost: 1.24 MB
064 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na výstavu -Vilém Heckel- kouzlo hor-.pdf Velikost: 2.05 MB
064-01 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2020.pdf Velikost: 1.17 MB
065-01 Darovací smlouva a přijetí daru – výstava Voda a civilizace.pdf Velikost: 445.66 KB
065-02 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 945.53 KB
065-03 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 945.15 KB
066 Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce.pdf Velikost: 364.09 KB
067 Organizační zajištění 11. ZM – 12. 12. 2019.pdf Velikost: 300.23 KB