Rada: 2019 » 2019-11-05 RM 19 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost .pdf Velikost: 939.05 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 773_3.pdf Velikost: 1.01 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 422_3.pdf Velikost: 1.13 MB
006 Návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů.pdf Velikost: 695.74 KB
007 Návrh dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů.pdf Velikost: 1020.82 KB
008 Majetkoprávní operace – pacht pozemku.pdf Velikost: 760.7 KB
009 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemků.pdf Velikost: 1.34 MB
010 Majetkoprávní operace – prodloužení nájemní smlouvy – MADE IN CZECH- s. r. o..pdf Velikost: 1009.93 KB
011 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2.34 MB
012 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1.14 MB
013 Odkoupení sekundární technologie výměníku na ZŠ Sokolovská od společnosti TENZA- a. s..pdf Velikost: 1.23 MB
014 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci Projektová příprava – energetické úspory objektu ZŠ Švermova.pdf Velikost: 7.41 MB
015 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na akci Projektová příprava na akci modernizace MŠ Stromovka v Liberci.pdf Velikost: 5.34 MB
017 Vypsání zadávacího řízení -Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla-.pdf Velikost: 1.57 MB
018 Vypsání zadávacího řízení -ZŠ Orlí- odloučené pracoviště Gollova – modernizace kotelny-.pdf Velikost: 1.57 MB
019 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – zajištění úklidu na 10 bytových domech.pdf Velikost: 1.1 MB
021 Schválení dohody o odstoupení od smlouvy.pdf Velikost: 3.57 MB
022 Předložení a schválení kompletní dokumentace předběžné tržní konzultace na zadání veřejné zakázky projektového řízení rekonstrukce MPB Liberec.pdf Velikost: 1.29 MB
022-01 Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti -Papírového náměstí- a pozemků u LVT .pdf Velikost: 3.37 MB
024 Žádost www.scio.cz- s.r.o.- o zřízení soukromé základní školy na území města.pdf Velikost: 896.77 KB
025 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za III. čtvrtletí 2019.pdf Velikost: 2.18 MB
026 Majetkoprávní operace – vypovězení nájemní smlouvy .pdf Velikost: 3.48 MB
027 Vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově .pdf Velikost: 379.22 KB
028 Zajištění provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci.pdf Velikost: 665.24 KB
029 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2018.pdf Velikost: 1.68 MB
029-01 Schválení dodatku č. 14 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 377.06 KB
029-02 Schválení dodatku č. 15 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 369.66 KB
030 Podnět k pořízení 105. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem.pdf Velikost: 1.69 MB
031 Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR na 2. a 3. .pdf Velikost: 1.62 MB
032 Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci Liberecká náplavka .pdf Velikost: 63.77 MB
033 Schválení převodu investičního příspěvku a části účelového příspěvku organizace Městské lesy Liberec na neinvestiční příspěvek – provoz organizace.pdf Velikost: 358.58 KB
034 Navýšení smlouvy o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec č. S09I300063- ve znění dodatků- uzavřené s F.pdf Velikost: 1.52 MB
035 Schválení projektu -Výstavba podzemních kontejnerů- a přidělení finančních prostředků do rozpočtu 2020.pdf Velikost: 2.03 MB
036 Informace o odpadovém hospodářství města Liberec.pdf Velikost: 7.57 MB
037 Smlouva o právu provést stavbu křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa I-35.pdf Velikost: 2.55 MB
038 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – Plužní ul..pdf Velikost: 1.23 MB
039 Schválení smlouvy na výpůjčku pozemků v majetku SML na autobusovém nádraží.pdf Velikost: 3.19 MB
040 Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci.pdf Velikost: 2.51 MB
041 Bezpečnost chodců v ulici Puškinova.pdf Velikost: 20.95 MB
042 Schválení výsledku VŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova-.pdf Velikost: 1.18 MB
043 Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ.pdf Velikost: 1.05 MB
044 Schválení vyhrazených stání pro invalidu.pdf Velikost: 447.2 KB
045 Rozdělení služeb sportovním klubům ve sportovním areálu Ještěd v sezóně 2019-2020.pdf Velikost: 3.34 MB
046 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2018.pdf Velikost: 1.62 MB
047 TJ Sokol Doubí- z. s. – prodloužení smlouvy o reklamě .pdf Velikost: 3.42 MB
047-01 Petice -Nesouhlas se stavbou bytového domu Vlnařská-.pdf Velikost: 2.42 MB
048-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec- a. s..pdf Velikost: 1.37 MB
049 Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl.pdf Velikost: 508.54 KB
049-01 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na dodání a montáž slavnostního osvětlení budovy radnice.pdf Velikost: 1.16 MB
050 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2020.pdf Velikost: 1.23 MB
051 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 2.5 MB
201 Informace o změně zadávací dokumentace k VZ -Navýšení kapacit MŠ Pastelka – stavba-.pdf Velikost: 300.9 KB