Rada: 2019 » 2019-10-01 RM 17 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3.24 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 7.56 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – zrušení usnesení – služebnost .pdf Velikost: 1.25 MB
006 Majetkoprávní operace – pacht pozemku.pdf Velikost: 766.88 KB
007 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1.97 MB
008 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1.36 MB
009 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci -ZŠ Liberec- Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu-.pdf Velikost: 581.72 KB
010 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – instalace a přepojení nového elektroměrového rozvaděče na objektu ZŠ Husova.pdf Velikost: 933.44 KB
010-01 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě na modernizaci topení a vzduchotechniky Divadla F. X. Šaldy.pdf Velikost: 1.41 MB
010-02 Aktualizace směrnice č. 9RM Postup k odsouhlasení umístění prodejních stánků- předzahrádek a výkladu zboží.pdf Velikost: 4.76 MB
011 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.93 MB
012 Poskytnutí daru Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.pdf Velikost: 958.78 KB
013 Zápis do kroniky města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 363.89 KB
013-01 Předání zastavovací studie odboru kanceláře architektury města k dopracování druhé etapy.pdf Velikost: 368.2 KB
013-02 Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina .pdf Velikost: 377.3 KB
014 Schválení dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na poskytování služeb TDS a koordinátora BOZP k projektům IPRÚ a OPŽP .pdf Velikost: 375.62 KB
014-01 Technicko-ekonomické zhodnocení dvou variant možné opravy zakrytého koryta Jizerského potoka v areálu WEREA- s. r. o..pdf Velikost: 1.02 MB
015 Výjimka ze stavební uzávěry – Penzion Masarykova- Liberec.pdf Velikost: 9.2 MB
015-01 Vyhodnocení výběrového řízení na architektonický návrh komplexní revitalizace administrativního objektu „Uran“.pdf Velikost: 45.1 MB
015-02 Veřejná zakázka formou souběžného zpracování urbanisticko-architektonického návrhu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby v uzav.pdf Velikost: 4.13 MB
016 Záměr změn jízdních řádů a zkapacitnění vybraných spojů linek MHD.pdf Velikost: 1.19 MB
017 Návrh na opravy a úpravy zastávek městské hromadné dopravy.pdf Velikost: 9.93 MB
017-01 Financování DPMLJ v roce 2020.pdf Velikost: 13.57 MB
018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací v ul. Klostermannova.pdf Velikost: 1.63 MB
019 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 mezi SML a SMJ.pdf Velikost: 665.37 KB
020 Správa a údržba parkovacího systému v letech 2016–2018.pdf Velikost: 787.3 KB
021 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 545.14 KB
022 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 682.74 KB
022-01 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ - ul. Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 364.43 KB
023 Souhlas vlastníka (statutární město Liberec) s uzavřením nové smlouvy o dodávce tepelné energie mezi Teplárna Liberec- a. s. a FC Slovan Liberec- .pdf Velikost: 8.45 MB
023-01 Připojení ZŠ U Soudu k MAN.pdf Velikost: 808.07 KB
023-02 Zřízení Rady pro klima .pdf Velikost: 598.46 KB
024 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektech SML .pdf Velikost: 655.05 KB
025 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 662.51 KB