Zastupitelstvo: 2019 » 2019-09-26 ZM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1820_82.pdf Velikost: 1.61 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2698_1- 2703_1- 2723.pdf Velikost: 544.65 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1513_1- 1513_2- 1525_1.pdf Velikost: 1.38 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1420_3 za p. p. č. 143_4 .pdf Velikost: 1021.42 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 2394_2 a 2395_2 .pdf Velikost: 1.05 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 1845_10 .pdf Velikost: 664.14 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou – změna katastrální hranice u p. p. č. 3241 .pdf Velikost: 1.08 MB
010 MO Vratislavice nad Nisou – budoucí zřízení práva stavby na p. p. č. 148-1 .pdf Velikost: 963.49 KB
011 MO Vratislavice nad Nisou – dohoda o narovnání.pdf Velikost: 26.03 MB
012 Majetkoprávní operace – prodej pozemku.pdf Velikost: 670.85 KB
013 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 2.73 MB
014 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 7.78 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2.35 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2.31 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu části pozemku – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 659.31 KB
018 Výkup pozemků s budovami – SANATORIUM MACHNÍN- a. s.- v likvidaci.pdf Velikost: 29.09 MB
019 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1.06 MB
020 Modernizace KNL – Etapa č. 1.pdf Velikost: 4.1 MB
021 Doplnění podnětu k pořízení 102. změny územního plánu města Liberec (lokalita ul. Na Žižkově).pdf Velikost: 1.09 MB
022 Návrh rozpočtového opatření č. 6D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 5.98 MB
023 Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21.pdf Velikost: 3.71 MB
024 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 520.48 KB
025 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 634.65 KB
026 Dodatky smluv o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních .pdf Velikost: 2.06 MB
027 Souhlas s účastí Mateřské školy „Kamarád“- Liberec- Dělnická 831-7- p. o.- v projektu a s poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancován.pdf Velikost: 3.11 MB
028 Žádost o souhlas zřizovatele k možnému přijetí dědictví a k nabytí nemovitosti z pozůstalosti Zoologickou zahradou Liberec- příspěvkovou organizac.pdf Velikost: 380.58 KB
029 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci .pdf Velikost: 1.03 MB
030 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch .pdf Velikost: 981.67 KB
031 Jednací řád Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 669.63 KB
031-01 Vyřízení usnesení 156-2015.pdf Velikost: 363.6 KB
031-02 Změny v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města.pdf Velikost: 996.31 KB
031-03 Náprava škody vzniklá usnesením 112-2019- č. 6- majetkoprávní operace.pdf Velikost: 1016.85 KB
032 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města – 5. 9. 2019.pdf Velikost: 16.32 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 6C) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 763.08 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až srpen 2019.pdf Velikost: 312.21 KB
203 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 2. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 287.12 KB
204 Informace o činnosti výboru pro vzdělávání za 1. pololetí 2019.pdf Velikost: 297.11 KB
205 Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 530.61 KB
206 Podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ .pdf Velikost: 507.78 KB
207 Příčiny průtahů rekonstrukce v ul. M. Horákové .pdf Velikost: 298.13 KB
208 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2019.pdf Velikost: 639.4 KB