Rada: 2019 » 2019-09-17 RM 16 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – dohoda o narovnání.pdf Velikost: 26.47 MB
004 Hromadný podnět na zřízení chodníku v ulici Mlýnská.pdf Velikost: 1.06 MB
005 Žádost o vyhrazená parkovací stání – Hlávkova.pdf Velikost: 426.79 KB
006 Schválení zveřejnění záměru na výpůjčku pozemků v majetku SML na autobusovém nádraží.pdf Velikost: 1.47 MB
007 Žádost Asociace romských představitelů – umístění Stolpersteine.pdf Velikost: 1.27 MB
008 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 470.73 KB
009 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 4-17-0047 – ul. Preslova.pdf Velikost: 4.9 MB
009-01 Schválení výsledku ZŘ – Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská- Tržní náměstí.pdf Velikost: 1.23 MB
010 Směrnice 20RM – Provoz informačního systému SML.pdf Velikost: 563.76 KB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 6C) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1.09 MB
012 Návrh rozpočtového opatření č. 6D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 5.93 MB
013 Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 826.61 KB
014 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na Návrh pojistné smlouvy na pojištění žáků mateřských ško.pdf Velikost: 3.68 MB
015 Majetkoprávní operace – prodej pozemku.pdf Velikost: 1.39 MB
016 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 3.32 MB
017 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 8.38 MB
018 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 3.15 MB
019 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3.05 MB
020 Majetkoprávní operace – záměr výkupu části pozemku – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 1.3 MB
021 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2.67 MB
022 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2.28 MB
023 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 353.67 KB
024 Výkup pozemků s budovami – SANATORIUM MACHNÍN- a. s.- v likvidaci.pdf Velikost: 29.7 MB
026 Předložení a schválení výběru poskytovatele právních služeb na výběr projektového řízení stavby a technického dozoru stavby na akci -Rekonstrukce .pdf Velikost: 3.42 MB
027 Změna platu ředitelky Základní školy- Liberec- Orlí 140-7- příspěvková organizace .pdf Velikost: 355.13 KB
028 Navýšení kapacity ZŠ- Liberec- Kaplického 384- příspěvková organizace .pdf Velikost: 388.65 KB
029 Navýšení kapacity ZŠ- Liberec- nám. Míru- 212-2- příspěvková organizace .pdf Velikost: 390.05 KB
030 Žádost ředitelek MŠ zřizovaných SML o přehodnocení platového zařazení .pdf Velikost: 556.22 KB
031 Žádost o souhlas zřizovatele k možnému přijetí dědictví a k nabytí nemovitosti z pozůstalosti Zoologickou zahradou Liberec- příspěvkovou organizac.pdf Velikost: 646.74 KB
032 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 556.32 KB
033 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 893.7 KB
034 Dodatky smluv o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních .pdf Velikost: 2.32 MB
035-01 Prodloužení nájmu bytu přiděleného v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 361.38 KB
035-02 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 385.46 KB
035-03 Změna člena konkurzní komise.pdf Velikost: 355.2 KB
036 Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Pastelka-.pdf Velikost: 373.6 KB
037 Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce .pdf Velikost: 383.88 KB
038 Schválení dodatku č. 12 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 374.65 KB
039 Doplnění podnětu k pořízení 102. změny územního plánu města Liberec (lokalita ul. Na Žižkově).pdf Velikost: 1.43 MB
041 Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec – Aktualizace programu regenerace městské památkové .pdf Velikost: 1.22 MB
041-01 Zajištění opravy herního prvku -Loď- v parku Prokopa Holého – revokace usnesení.pdf Velikost: 2.43 MB
041-02 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci .pdf Velikost: 1.36 MB
042 Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů.pdf Velikost: 812.29 KB
043 Uzavření veřejnoprávní smlouvy v rámci realizace soutěže Stavba roku 2019.pdf Velikost: 1.03 MB
043-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1.09 MB
043-02 Modernizace KNL – Etapa č. 1.pdf Velikost: 4.5 MB
044 Jednací řád Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 936.91 KB
044-01 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 2.89 MB
045 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2019.pdf Velikost: 904.88 KB
046 Hodnocení 7. ZM – 5. 9. 2019.pdf Velikost: 1.06 MB
047 Organizační zajištění 8. ZM – 26. 9. 2019.pdf Velikost: 298.05 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až srpen 2019.pdf Velikost: 556.91 KB