Rada: 2019 » 2019-09-10 RM 15 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Tablety s příslušenstvím pro dopravní výchovu – žádost o výjimku ze směrnice RM.pdf Velikost: 358.34 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1820_82.pdf Velikost: 1.86 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2698_1- 2703_1- 2723.pdf Velikost: 799.98 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1513_1- 1513_2- 1525_1.pdf Velikost: 1.63 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1420_3 za p. p. č. 143_4 .pdf Velikost: 1.25 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 2394_2 a 2395_2 .pdf Velikost: 1.3 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 1845_10 .pdf Velikost: 922.57 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou – změna katastrální hranice u p. p. č. 3241 .pdf Velikost: 1.33 MB
010 MO Vratislavice nad Nisou – budoucí zřízení práva stavby na p. p. č. 148_1 .pdf Velikost: 1.19 MB
012 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3.81 MB
013 Majetkoprávní operace – pronájem rekreačního objektu včetně souvisejícího pozemku .pdf Velikost: 624.47 KB
014 Majetkoprávní operace – nájem a pacht pozemků .pdf Velikost: 3.58 MB
015 Majetkoprávní operace – pacht a výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 1.42 MB
016 Majetkoprávní operace – schválení služebnosti pro LK – heliport na letišti v Liberci.pdf Velikost: 424.16 KB
017 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD Česká 617.pdf Velikost: 832.07 KB
018 Schválení výsledku zadávacího řízení ZŠ Aloisina Výšina – bezbariérovost objektu.pdf Velikost: 824.53 KB
019 Revokace usnesení číslo 1271-17.pdf Velikost: 360.04 KB
020 Revokace usnesení číslo 1050-2018.pdf Velikost: 347.16 KB
021 Informace o stavu bazénů na základních školách v Liberci.pdf Velikost: 25.21 MB
022 Poskytnutí náhradního ubytování.pdf Velikost: 354.35 KB
023 Souhlas s účastí Mateřské školy -Kamarád-- Liberec- Dělnická 831-7- p. o.- v projektu a s poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancován.pdf Velikost: 3.15 MB
024 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o.- na pořízení hudebních nástrojů a vybavení dílen.pdf Velikost: 1.53 MB
025 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za II. čtvrtletí 2019.pdf Velikost: 6.32 MB
026 Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+.pdf Velikost: 899.48 KB
027 Podání žádosti o podporu projektu -Navýšení kapacit MŠ Motýlek“.pdf Velikost: 710.39 KB
027-01 Schválení dodatku č. 6 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň .pdf Velikost: 378.7 KB
027-02 Tvorba podpovrchového urbanistického geoinformačního modelu města Liberce .pdf Velikost: 555.59 KB
027-03 Výpůjčka kompostérů 2019.pdf Velikost: 585.31 KB
028 Dodatek k Internímu manuálu statutárního města Liberec o podpoře sportovních aktivit ve sportovním areálu Ještěd.pdf Velikost: 3.64 MB
030 Poskytnutí finančního daru římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec.pdf Velikost: 941.68 KB
031 Poskytnutí daru na hudební produkci - videoklip.pdf Velikost: 1.31 MB
032 Podání žádosti do fondu malých projektů v Euroregionu Nisa.pdf Velikost: 1.59 MB
032-01 Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.pdf Velikost: 1013.7 KB