Zastupitelstvo: 2019 » 2019-09-05 ZM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 3.31 MB
004 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 827.31 KB
005 Majetkoprávní operace – úplatný převod pozemku od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 4.01 MB
006 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 639.72 KB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1.08 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 3.55 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5.08 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – úprava záměrů – ul. Rubínová.pdf Velikost: 2.81 MB
011 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků- jejichž součástí je stavba garáže.pdf Velikost: 18.44 MB
012 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1 MB
013 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rudolfov.pdf Velikost: 978.51 KB
014 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Krásná Studánka .pdf Velikost: 836.27 KB
015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 2.66 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1.06 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1.05 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1.1 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice.pdf Velikost: 491.19 KB
020 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku .pdf Velikost: 911.3 KB
021 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Krásná Studánka – ul. Hejnická.pdf Velikost: 821.5 KB
022 Směna pozemků s Libereckým krajem – výstavba heliportu.pdf Velikost: 9.57 MB
023 Rozdělení 96. změny územního plánu města Liberec na změnu 96.A a 96.B.pdf Velikost: 5.33 MB
024 Ukončení pořizování 96.B změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 4.41 MB
025 Podnět označený jako -petice- deklarující- že Pivní bar Azyl má celoměstský význam.pdf Velikost: 1.57 MB
026 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 101-3.pdf Velikost: 970.63 KB
027 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 934.69 KB
028 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 345.02 KB
029 Plánovací smlouva – Bytový soubor BD Vesec.pdf Velikost: 1.22 MB
030 Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 451.13 KB
031 Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do dozorčí komise subjektu FOTBALOVÝ KLUB Krásná Studánka- spolek .pdf Velikost: 3.62 MB
032 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci ZM .pdf Velikost: 1.13 MB
033 Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a vyměřeného penále v souvislosti s akcí Dějepis na živo – Bitva u Liberce 1757.pdf Velikost: 1.34 MB
033-01 Pravidla participativního rozpočtu pro roky 2019-2020.pdf Velikost: 1.2 MB
034 Schválení přijetí dotace a spolufinancování vlastního podílu statutárního města Liberec na projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro.pdf Velikost: 17.17 MB
035 Plnění usnesení zastupitelstva za II. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 834.26 KB
036 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města – 27. 6. 2019.pdf Velikost: 11.61 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 815.97 KB
202 Informace o činnosti Výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za I. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 627.04 KB
203 Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019.pdf Velikost: 818.36 KB
204 Výroční zpráva 2018 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město.pdf Velikost: 3.37 MB
205 Vrácení přeplatku k ukončenému projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 2.59 MB
205-01 Přehled investic do Skiareálu Ještěd.pdf Velikost: 785.45 KB
206 Plnění usnesení rady města za měsíce červen a červenec roku 2019.pdf Velikost: 1.12 MB