Rada: 2019 » 2019-07-29 RM 4M » Dle bodůStáhnout najednou

002 Podnět označený jako -petice- deklarující- že Pivní bar Azyl má celoměstský význam.pdf Velikost: 2.14 MB
003 Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stojanů.pdf Velikost: 2.21 MB
003-01 Zajištění provozu systému sdílení kol (BIKESHARING) v Liberci .pdf Velikost: 1.56 MB
004 Schválení dodatku č. 7 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 380.91 KB
005 Schválení dodatku č. 8 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.pdf Velikost: 377.31 KB
005-01 Schválení dodatku č. 9 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 379 KB
006 Schválení zrušení VŘ -Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská- Tržní náměstí-.pdf Velikost: 983.92 KB
007 Vypsání VŘ -Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská- Tržní náměstí-.pdf Velikost: 2.58 MB
008 Vypsání VŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova-.pdf Velikost: 3 MB
009 Schválení výsledku ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Jeřmanická – Česká-.pdf Velikost: 1.46 MB
010 Vypsání VŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Písecká- Krumlovská- Prachatická a nám. Míru-.pdf Velikost: 3.85 MB
011 Zrušení ZŘ – Oprava části komunikace – ul. U Černého dolu a U Domoviny .pdf Velikost: 1.09 MB
011-02 Urbanisticko-architektonický návrh řešení komplexu nového sběrného dvora .pdf Velikost: 1.85 MB
012 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provádění úklidu vnitřních prostor č. DO 201403873 s Komunitní práce Liberec- o. p. s..pdf Velikost: 914.62 KB