Rada: 2019 » 2019-07-16 RM 13 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – záměr zřízení práva stavby k p. p. č. 148_1 .pdf Velikost: 5,74 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 2703_1- 2723- 2698_1.pdf Velikost: 545,57 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,14 MB
005 Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec pro rok 2019.pdf Velikost: 759,73 KB
006 Majetkoprávní operace – opakované projednání výpůjčky .pdf Velikost: 1,24 MB
007 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku .pdf Velikost: 831,42 KB
008 Majetkoprávní operace – nájem a pacht pozemku.pdf Velikost: 1008,4 KB
009 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,26 MB
010 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,14 MB
011 Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM – realizace optické sítě pro ZŠ Vrchlického – Sokolovská.pdf Velikost: 479,03 KB
012 Schválení výsledku VŘ na zakázku FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny.pdf Velikost: 1,02 MB
012-01 Schválení dodatku ke smlouvě na modernizaci topení a vzduchotechniky divadla F. X. Šaldy.pdf Velikost: 1,19 MB
013 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,24 MB
014 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele základní školy .pdf Velikost: 656,28 KB
015 Žádost o vrácení přeplatku k ukončenému projektu -Revitalizace městských lázní na galerijní objekt-.pdf Velikost: 2,83 MB
016 Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2019.pdf Velikost: 1,06 MB
017 Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu ZŠ Broumovská .pdf Velikost: 374 KB
018 Schválení dodatku č. 4 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F .pdf Velikost: 368,22 KB
019 Schválení dodatku č. 5 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.pdf Velikost: 373,85 KB
019-01 Schválení dodatku č. 6 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 369,8 KB
020 Schválení dodatku č. 4 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň.pdf Velikost: 372,49 KB
020-01 Schválení dodatku č. 5 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň .pdf Velikost: 375,87 KB
021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru II. etapa.pdf Velikost: 375,32 KB
022 Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 378,1 KB
022-01 Dodatek č. 1 k partnerské smlouvě s poskytovatelem služby Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi .pdf Velikost: 619,19 KB
023 Dodatek k memorandu o spolupráci uzavřenému dne 10. 5. 2018.pdf Velikost: 3,03 MB
024 Podnět označený jako -petice- deklarující- že Pivní bar Azyl má celoměstský význam.pdf Velikost: 1,75 MB
025 Urbanisticko-architektonický návrh řešení komplexu nového sběrného dvora.pdf Velikost: 12,73 MB
025-02 Schválení přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt Liberec bez obalů.pdf Velikost: 712,19 KB
025-03 Schválení výsledku výběrového řízení -Dodání a instalace herních prvků II-.pdf Velikost: 2,79 MB
026 Schválení výsledku ZŘ -Oprava komunikace po pokládce IS – ul. Jiráskova- Liberec-.pdf Velikost: 1,26 MB
027 Schválení výsledku ZŘ -Oprava komunikace – ulice Klostermannova- Liberec-.pdf Velikost: 1,26 MB
028 Rozšíření zóny placeného stání (ZPS) v ulici Pálkova.pdf Velikost: 937,63 KB
029 Žádost o bezplatné vydání servisní parkovací karty pro MO Liberec – Vratislavice n. N..pdf Velikost: 646,95 KB
030 Dodatek č. 1 ke smlouvě nájemní – Benátská.pdf Velikost: 1,4 MB
031 Žádost o slevu na nájmu RASAV – Discgolf Liberec.pdf Velikost: 708,42 KB
032 Revokace usnesení a schválení záměru majetkové operace na libereckém letišti.pdf Velikost: 2,07 MB
033 Schválení zrušení projektu na přestavbu Amfiteátru na parkoviště P+R.pdf Velikost: 3,16 MB
034 Podnět na rozšíření parkovacích ploch v lokalitě Gagarinova.pdf Velikost: 1,22 MB
035 Změna dopravního režimu v ul. K Bedřichovce- Liberec.pdf Velikost: 18,24 MB
036 Schválení zrušení VŘ -Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS“.pdf Velikost: 537,51 KB
038 Dopravní napojení přes ul. Nová Pastýřská v Liberci.pdf Velikost: 1,65 MB
039 Hromadný podnět proti zpoplatnění parkování vozidel v lokalitě na Pískovně.pdf Velikost: 3,4 MB
040 Kapacity zimní údržby komunikací ve vlastnictví města Liberce .pdf Velikost: 1,08 MB
040-01 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na opravu ul. Boženy Němcové po pokládce IS.pdf Velikost: 1,74 MB
040-03 Modernizace Krajské nemocnice v Liberci.pdf Velikost: 1,05 MB
041 Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do dozorčí komise subjektu FOTBALOVÝ KLUB Krásná Studánka- spolek .pdf Velikost: 3,96 MB
042 Aktualizace komunálních cílů zapojených do Městského orientačního systému.pdf Velikost: 801,63 KB
043 Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.pdf Velikost: 1 MB
044 Výpůjčka soch Olbrama Zoubka za účelem veřejné instalace na náměstí Dr. E. Beneše.pdf Velikost: 725,06 KB
045 SW podpora Bentley select pro úpravy geografických dat a evidenci polohopisných dat veřejného osvětlení.pdf Velikost: 1,02 MB
046 Žádost o povolení použití znaku města.pdf Velikost: 808,2 KB
046-02 Zřízení komise rady města pro klima.pdf Velikost: 877,44 KB
047 Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec .pdf Velikost: 678,97 KB
048 Vyhodnocení ZŘ -Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec-.pdf Velikost: 364,87 KB
049 Jmenování vedoucího odboru kancelář architekta města Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 357,57 KB
201 Přehled investic do Skiareálu Ještěd.pdf Velikost: 1,44 MB