Zastupitelstvo: 2019 » 2019-06-27 ZM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,23 MB
004 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,54 MB
005 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 6,79 MB
006 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 12,19 MB
007 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Horní Hanychov – ul. Na Rozhraní.pdf Velikost: 7,1 MB
008 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce – ul. Novinská.pdf Velikost: 6,42 MB
009 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce – ul. Novinská 2.pdf Velikost: 6,52 MB
010 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 8,08 MB
011 Majetkoprávní operace – nabytí pozemku formou daru – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 7,32 MB
012 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 2,63 MB
013 Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodej pozemku .pdf Velikost: 641,73 KB
014 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 607,22 KB
015 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,74 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce – ul. Pod Sadem míru.pdf Velikost: 760,72 KB
017 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 8,42 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – část 2.pdf Velikost: 638,49 KB
019 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – Vavřincův vrch- s. r. o..pdf Velikost: 847,16 KB
020 Zřízení Osadního výboru Růžodol I.pdf Velikost: 5,64 MB
021 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 673,67 KB
022 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 2,17 MB
023 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s. .pdf Velikost: 2,17 MB
024 Stav pořízení nového územního plánu.pdf Velikost: 398,61 KB
025 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 101-3.pdf Velikost: 981,29 KB
026 Návrh k pořízení 104. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 104-1 – 104-6.pdf Velikost: 2,71 MB
027 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1 MB
028 Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,3 MB
029 Návrh rozpočtového opatření č. 4D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 954,81 KB
030 Návrh rozpočtového opatření č. 4E) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,22 MB
031 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 15,47 MB
032 Změna smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 3,48 MB
033 Návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací z dílčího -Fondu rozvojové spolupráce- pro rok 2019.pdf Velikost: 1,4 MB
034 Schválení přijetí dotace na projekt -Rozšíření varovných- hlásných- předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec-.pdf Velikost: 986,75 KB
035 Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 3110 – Zborovská ulice.pdf Velikost: 9,53 MB
036 Plánovací smlouva – Vlnařská ulice- Liberec.pdf Velikost: 978,98 KB
037 Schválení zakládacích dokumentů pro spolek -Asociace správců a majitelů veřejného osvětlení- .pdf Velikost: 3,12 MB
038 Podání žádosti o dotaci na akci -Regenerace sídliště Ruprechtice-.pdf Velikost: 1,33 MB
039 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 4,95 MB
040 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3,6 MB
041 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 532,06 KB
042 Schválení nové zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 1,64 MB
043 Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy v Liberci II .pdf Velikost: 451,72 KB
044 Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21.pdf Velikost: 3,27 MB
045 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019.pdf Velikost: 1,39 MB
047 Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019.pdf Velikost: 2,36 MB
048 Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019.pdf Velikost: 2,95 MB
049 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Severočeského muzea v Liberci.pdf Velikost: 7,65 MB
050 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 5,82 MB
051 Jmenování zástupců statutárního města Liberec do revizní komise Kino Varšava z. s..pdf Velikost: 959,22 KB
052 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 5. 2019.pdf Velikost: 9,56 MB
201 Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2019.pdf Velikost: 540,88 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 794,31 KB
203 Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 479,92 KB
204 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 282,83 KB
205 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby v ulici Vlnařská.pdf Velikost: 915,47 KB
206 Záměr memoranda o zajištění DO obchodní zóny kolem Globusu.pdf Velikost: 808,77 KB
206-01 Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice- reg. č. CZ.05.3.29-0.0-0.0-17_076-0005339.pdf Velikost: 602,73 KB
206-02 Informace o realizaci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.pdf Velikost: 1,36 MB
207 Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje- podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celk.pdf Velikost: 294,76 KB
208 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2019.pdf Velikost: 669,59 KB