Rada: 2019 » 2019-06-18 RM 12 » Dle bodůStáhnout najednou

001 Zahájení.pdf Velikost: 281,01 KB
002 Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019.pdf Velikost: 361,99 KB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,66 MB
004 Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 818,99 KB
005 Návrh dodatku k majetkové pojistné smlouvě č. 899-26328-15- kterým se do pojištění zahrnuje Cyklostezka za ČOV.pdf Velikost: 931,69 KB
006 Ukončení smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů.pdf Velikost: 8,12 MB
007 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,85 MB
008 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 2,17 MB
009 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 7,3 MB
010 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 12,68 MB
011 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Horní Hanychov – ul. Na Rozhraní.pdf Velikost: 7,56 MB
012 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce – ul. Novinská.pdf Velikost: 6,86 MB
013 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce – ul. Novinská 2.pdf Velikost: 6,97 MB
014 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 8,54 MB
015 Majetkoprávní operace – nabytí pozemku formou daru – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 7,75 MB
016 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 3,05 MB
017 Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodej pozemku .pdf Velikost: 1,04 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce – ul. Pod Sadem míru.pdf Velikost: 1,2 MB
020 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 2,41 MB
021 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1,03 MB
022 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 9,14 MB
023 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – část 2.pdf Velikost: 973,93 KB
024 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,55 MB
025 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – část 2.pdf Velikost: 1,3 MB
026 Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 771,05 KB
027 Majetkoprávní operace – ukončení smluv o výpůjčce pozemků dohodou – ŘSD.pdf Velikost: 1,41 MB
028 Majetkoprávní operace – pronájem prostoru určeného k podnikání – ul. Česká 617.pdf Velikost: 600,29 KB
029 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,83 MB
030 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,54 MB
031 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 412,02 KB
032 Majetkoprávní operace – nájemní smlouva na podíl na stavebním pozemku – U Soudu 367- Liberec 2.pdf Velikost: 4,66 MB
034 Schválení dodatku k SOD na zajištění PD dohledového videosystému v areálu U Nisy.pdf Velikost: 790,94 KB
035 Schválení výsledku zadávacího řízení -Střední zdravotnická škola Liberec – oprava střechy- fasády-.pdf Velikost: 1,31 MB
036 Zrušení usnesení č. 490-2019 ze dne 21. 5. 2019.pdf Velikost: 367,29 KB
038 Vypsání zadávacího řízení -Česká 617 – stavební úpravy koupelen – D-.pdf Velikost: 1,66 MB
040 Schválení výsledku zadávacího řízení MŠ Klubíčko- Jugoslávská 128-1- Liberec 3 – úprava kotelny.pdf Velikost: 1,28 MB
041 Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací města.pdf Velikost: 1023,29 KB
043 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 802,42 KB
044 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3,63 MB
045 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 4,99 MB
046 Schválení nové zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 1,95 MB
047 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019.pdf Velikost: 2,19 MB
048 Poskytnutí peněžitého daru na pořádání odborné konference.pdf Velikost: 2,35 MB
049 Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy v Liberci II.pdf Velikost: 734,58 KB
050 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 388,44 KB
051 Prodloužení nájmů a přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 376,75 KB
054 Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 953,84 KB
054-02 Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21.pdf Velikost: 1,5 MB
055 Schválení projektového záměru -Podzemní kontejnerová stání-.pdf Velikost: 834,68 KB
056 Vypsání zadávacího řízení na dodávku stojanů pro cyklistická kola a jejich instalace.pdf Velikost: 385,34 KB
057 Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Motýlek-.pdf Velikost: 380,8 KB
058 Změna smlouvy o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice- .pdf Velikost: 3,74 MB
059 Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.pdf Velikost: 389,33 KB
060 Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.pdf Velikost: 377,05 KB
061 Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň.pdf Velikost: 381,85 KB
062 Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň.pdf Velikost: 382,12 KB
063 Návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací z dílčího -Fondu rozvojové spolupráce- Dotačního fondu SML pro rok 2019.pdf Velikost: 1,96 MB
063-01 Schválení dodatku č. 4 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň.pdf Velikost: 378,58 KB
063-02 Podání projektové žádosti -Liberec plánuje chytře a zodpovědně-.pdf Velikost: 514,09 KB
064 Stav pořízení nového územního plánu.pdf Velikost: 795,98 KB
065 Schválení zrušení zadávacího řízení a vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku -Dodání zahradních kompostérů II-.pdf Velikost: 1,61 MB
065-01 Schválení zrušení výběrového řízení a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu -Dodání a instalace herních prvků II-.pdf Velikost: 382,23 KB
065-02 Návrh rozpočtového opatření č. 4E) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci ZM.pdf Velikost: 1,49 MB
066 Dopravní napojení přes -ul. Nová Pastýřská- v Liberci – hromadná žádost.pdf Velikost: 2,21 MB
067 Plánovací smlouva – novostavba bytového domu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu- Liliová ulice.pdf Velikost: 2,51 MB
068 Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období 2018-2019.pdf Velikost: 4,25 MB
069 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 478,23 KB
070 Schválení výsledku VŘ -Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská- Tržní náměstí-.pdf Velikost: 1,03 MB
071 Podání žádosti o dotaci na akci -Regenerace sídliště Ruprechtice-.pdf Velikost: 1,6 MB
072 Schválení výsledku ZŘ – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové- úsek U Potůčku – Mostecká.pdf Velikost: 1,46 MB
073 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 7. 2019.pdf Velikost: 371,5 KB
074 Vypsání ZŘ – Oprava části komunikace – ul. U Černého dolu a U Domoviny.pdf Velikost: 4,19 MB
075 Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA.pdf Velikost: 931,83 KB
076 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Durychova).pdf Velikost: 4,49 MB
077 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Klášterní) .pdf Velikost: 3,99 MB
078 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Votočkova).pdf Velikost: 4,33 MB
079 Obnova VO v souvislosti se stavbami spol. ČEZ Distribuce- a. s. – Hraběcí- Švermova- Ztracená.pdf Velikost: 2,75 MB
080 Záměr memoranda o zajištění DO obchodní zóny kolem Globusu.pdf Velikost: 1,06 MB
081 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby v ulici Vlnařská.pdf Velikost: 1,19 MB
082 Plánovací smlouva – Vlnařská ulice- Liberec.pdf Velikost: 1,23 MB
083 Dopravní informační systém v Liberci.pdf Velikost: 10,29 MB
084 Hromadná žádost o prodloužení vodovodu do ul. Horská.pdf Velikost: 1,72 MB
085 Stavebně-technický stav mostních konstrukcí po provedených běžných mostních prohlídkách v roce 2019.pdf Velikost: 11,56 MB
086 Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019.pdf Velikost: 3,4 MB
087 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci -LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2019- a uzavření smlouvy o spolupráci .pdf Velikost: 2,17 MB
088 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 3,4 MB
089 Provoz cyklobusu od 1. 5. 2019 do 29. 9. 2019.pdf Velikost: 738,04 KB
089-01 Návrh rozpočtového opatření č. 4D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,27 MB
089-02 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu.pdf Velikost: 659,09 KB
089-03 Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019.pdf Velikost: 2,39 MB
089-04 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Severočeského muzea v Liberci.pdf Velikost: 8,09 MB
089-05 Delegování pravomoci uzavírat smlouvy o výpůjčce uměleckých předmětů za účelem jejich vystavení v Malé výstavní síni v Liberci.pdf Velikost: 1,47 MB
090 Schválení přijetí dotace na projekt -Rozšíření varovných- hlásných- předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec-.pdf Velikost: 1,75 MB
091 Dohoda o společném záměru kandidatury na Žitava – Evropské hlavní město kultury 2025.pdf Velikost: 466,1 KB
093 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s. .pdf Velikost: 2,44 MB
094 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 2,6 MB
095 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 705,23 KB
096 Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje- podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.pdf Velikost: 2,59 MB
097 Revokace usnesení č. 575-2019 .pdf Velikost: 417,38 KB
098 Zřízení Osadního výboru v Růžodole I..pdf Velikost: 5,92 MB
099 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2019.pdf Velikost: 1,02 MB
100 Hodnocení 5. ZM – 30. 5. 2019.pdf Velikost: 1,09 MB
101 Organizační zajištění 6. ZM – 27. 6. 2019.pdf Velikost: 306,09 KB
102 Různé.pdf Velikost: 281,89 KB
201 Výsledek žádosti o prominutí daně k projektu v udržitelnosti.pdf Velikost: 1,31 MB