Rada: 2019 » 2019-06-04 RM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost .pdf Velikost: 1003,97 KB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,34 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,34 MB
005 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2018 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2018.pdf Velikost: 15,21 MB
006 Schválení účetních závěrek za rok 2018 – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec – základní školy a DDM Větrník.pdf Velikost: 34 MB
007 Schválení účetních závěrek za rok 2018 – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec – mateřské školy.pdf Velikost: 57,24 MB
008 Schválení účetních závěrek za rok 2018 – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec – kulturní- zdravotní- sociální a Městské lesy .pdf Velikost: 26,58 MB
009 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 637,32 KB
010 Majetkoprávní operace – služebnost – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 567,34 KB
011 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 864,45 KB
012 Schválení výsledku zadávacího řízení -Střední zdravotnická škola Liberec – modernizace kotelny-.pdf Velikost: 842,49 KB
013 Vypsání výběrového řízení na zakázku FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny jih .pdf Velikost: 1,29 MB
013-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM oprava havarijního stavu vodoinstalace a elektroinstalace v MŠ Stromovka.pdf Velikost: 5,47 MB
013-02 Zrušení zadávacího řízení na zakázku ZŠ Aloisina Výšina – bezbariérovost objektu.pdf Velikost: 1,03 MB
014 Volební řád pro volby do školských rad .pdf Velikost: 1,3 MB
015 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,45 MB
016 Souhlas se zapojením škol zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a s přijetím finančního .pdf Velikost: 366,19 KB
017 Poskytnutí daru Lince bezpečí- z. s..pdf Velikost: 954,16 KB
019 Vyhodnocení ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení „ZŠ 5. května“ .pdf Velikost: 369,13 KB
020 Přijetí věcného daru.pdf Velikost: 2,53 MB
021 Smlouva o nájmu pozemků a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Povodí Labe.pdf Velikost: 4,68 MB
022 Schválení zakládacích dokumentů pro spolek -Asociace správců a majitelů veřejného osvětlení-.pdf Velikost: 3,39 MB
023 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na úpravu povrchu vzletové a přistávací dráhy na libereckém letišti.pdf Velikost: 1,03 MB
024 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 573,64 KB
025 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o financování projektu „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“.pdf Velikost: 3,12 MB
026 Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí .pdf Velikost: 1,2 MB
027 Zrušení části usnesení č. 200-2019.pdf Velikost: 367,92 KB
027-01 Participativní rozpočet – záměr.pdf Velikost: 1,69 MB
028 Vypsání zadávacího řízení na cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDH Vesec.pdf Velikost: 393,73 KB
029 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky -Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019-.pdf Velikost: 367,68 KB
030 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. C099500033 mezi Sodexo Pass Česká republika a statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 1,03 MB