Zastupitelstvo: 2019 » 2019-05-30 ZM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh strategie personálního rozvoje městské policie.pdf Velikost: 347.21 KB
004 Majetkoprávní operace – prodej pozemků spol. GasNet s. r. o..pdf Velikost: 4.25 MB
005 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 1.17 MB
006 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 2.57 MB
007 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Žitavská.pdf Velikost: 2.28 MB
008 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – SPÚ – k. ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 1.74 MB
009 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – ul. Technikova.pdf Velikost: 10.53 MB
010 Majetkoprávní operace – směna pozemků – ul. Technikova.pdf Velikost: 6.26 MB
011 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod – dar pozemku – ul. Technikova.pdf Velikost: 5.05 MB
012 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 955.04 KB
013 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 1.84 MB
014 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 725.39 KB
015 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 991.88 KB
016 Doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019.pdf Velikost: 536.66 KB
016-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a.s..pdf Velikost: 1.49 MB
017 Delegace na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 3.88 MB
018 Delegace na valnou hromadu spol. Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1.07 MB
019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zástavě cenných papírů – Teplárna Liberec.pdf Velikost: 5.66 MB
020 Rekonstrukce propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec- v Liberci u ul. 28. října.pdf Velikost: 3.6 MB
021 Personální obsazení koordinátora a zodpovědného politika pro MA21.pdf Velikost: 359.92 KB
022 Návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2019 .pdf Velikost: 4.22 MB
023 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2019.pdf Velikost: 4.83 MB
024 Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 3110 – Zborovská ulice.pdf Velikost: 9.53 MB
025 Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML a SMJ.pdf Velikost: 608.15 KB
026 Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019.pdf Velikost: 720.38 KB
027 Návrh výboru pro vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání DF SML pro rok 2019.pdf Velikost: 750.39 KB
028 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec.pdf Velikost: 398.46 KB
029 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku.pdf Velikost: 12.92 MB
030 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu G300 - spolek.pdf Velikost: 1.81 MB
031 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.pdf Velikost: 1.27 MB
032 Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML žadatelům 1. kola 2019 v souladu s vyhlášením dvou programů 6.pdf Velikost: 3.8 MB
032-01 Návrh na obnovení schvalování změn územního plánu.pdf Velikost: 392.12 KB
033 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 4. 2019.pdf Velikost: 41.24 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 802.34 KB
202 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až duben 2019.pdf Velikost: 309.7 KB
203 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci místního referenda.pdf Velikost: 1.2 MB
204 Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.pdf Velikost: 3.37 MB
205 Záměr převzetí části silnic Sokolská- Jablonecká a Kunratická.pdf Velikost: 2.13 MB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2019.pdf Velikost: 660.26 KB