Zastupitelstvo: 2019 » 2019-04-25 ZM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019.pdf Velikost: 2,93 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1527.pdf Velikost: 484,46 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2398_2.pdf Velikost: 571,01 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2773.pdf Velikost: 653,51 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 3598_3.pdf Velikost: 487,24 KB
008 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 121.pdf Velikost: 544,4 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 395_50.pdf Velikost: 690,6 KB
010 MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 2918_6 za 2920_35 a dar p. p. č. 2925_4.pdf Velikost: 1,53 MB
011 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 3,23 MB
012 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,23 MB
013 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod do vlastnictví SML – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 797,44 KB
014 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod do vlastnictví LK – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 653,75 KB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,72 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,07 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – ul. Rubínová.pdf Velikost: 2,66 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku p. č. 680- k. ú. Kateřinky u Liberce .pdf Velikost: 891,97 KB
019 Majetkoprávní operace – záměr nabytí části pozemku formou daru – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,2 MB
020 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Kalendář Liberecka- spol. s r. o..pdf Velikost: 1,07 MB
021 Majetkoprávní operace – záměr směny – výkupu pozemků – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,61 MB
022 Informace o průběhu a výsledku výběrové řízení s aukcí – výkup pozemku od ČR-ÚZSVM.pdf Velikost: 1,64 MB
023 Vydání 98. změny územního plánu města Liberec – napojení Krajské nemocnice Liberec .pdf Velikost: 6,01 MB
024 Revokace usnesení č. 93-2007 z 5. zasedání ZM ze dne 31. 5. 2007.pdf Velikost: 379,25 KB
025 Návrh k pořízení 104. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 104-1 – 104-6.pdf Velikost: 2,71 MB
026 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,06 MB
027 Záměr nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový úřad – Krásná Studánka.pdf Velikost: 933,62 KB
028 Delegace zástupce obce na XLVII. řádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 822,82 KB
029 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,67 MB
030 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA- z. ú. .pdf Velikost: 1,24 MB
031 Poskytnutí dotace o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,74 MB
032 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,24 MB
033 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s. na protidrogové služby na rok 2019.pdf Velikost: 1,2 MB
034 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2019.pdf Velikost: 6,03 MB
035 Návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 1. kola 2019.pdf Velikost: 4,87 MB
036 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2019 .pdf Velikost: 1,55 MB
037 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček.pdf Velikost: 1,3 MB
038 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci.pdf Velikost: 1,3 MB
039 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti ARCHA 13- o. p. s..pdf Velikost: 5,57 MB
040 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt výstavba pomníku obětem 1. světové války.pdf Velikost: 18,85 MB
041 Plnění usnesení zastupitelstva za I. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 683,27 KB
042 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 3. 2019.pdf Velikost: 10,86 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 807,01 KB
202 Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.pdf Velikost: 10,73 MB
203 Smlouva o spolupráci při výstavbě komunikace u bývalé slévárny v Ostašově.pdf Velikost: 1,1 MB
204 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2019.pdf Velikost: 687,89 KB