Rada: 2019 » 2019-04-02 RM 7 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Schválení smlouvy o nájmu střelnice pro výcvik strážníků městské policie.pdf Velikost: 369.34 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 1820_82.pdf Velikost: 1.61 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost.pdf Velikost: 888.86 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 3.27 MB
006 Schválení postupu zadavatele ve věci zadání veřejné zakázky ZŠ Liberec- Oblačná – dodávka vybavení.pdf Velikost: 996.47 KB
007 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec – údržba školních hřišť.pdf Velikost: 731.53 KB
008 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec – výměna záložních zdrojů evakuačních výtahů v domech v.pdf Velikost: 5.2 MB
009 Vypsání zadávacího řízení na opravu vnějšího pláště a střechy objektu Kostelní 9.pdf Velikost: 1.64 MB
010 Směrnice rady č. 19 RM – Zásady zajišťování náhradního ubytování pro občany statutárního města Liberec .pdf Velikost: 1.65 MB
011 Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019–2022.pdf Velikost: 2.41 MB
012 Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektům -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň- a -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. kv.pdf Velikost: 380.38 KB
013 Revokace usnesení rady města č. 288-2019 ze dne 19. 3. 2019.pdf Velikost: 9.67 MB
014 Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.pdf Velikost: 10.93 MB
014-01 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci -III. etapa výměny či repase oken historické budovy radnice-.pdf Velikost: 4.15 MB
015 Delegace zástupce obce na XLVII. řádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1.09 MB
016 Operační plán letního čištění 2019.pdf Velikost: 2.47 MB
017 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 523.71 KB
018 Placená vyhrazená stání na komunikacích města vyjma zón placeného parkovacího stání.pdf Velikost: 455.15 KB
018-01 Nastavení kapacit zimní údržby komunikací ve vlastnictví města Liberce.pdf Velikost: 388 KB
019 Uzavření smlouvy na realizaci Farmářským trhů v r. 2019.pdf Velikost: 4.68 MB
020 Sportovní areál Liberec- s. r. o. – uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě č. 7004-06-0026.pdf Velikost: 15.02 MB
021 Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019.pdf Velikost: 3.28 MB
022 Běžecký závod – Nature Run Liberec .pdf Velikost: 4.16 MB
023 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS- a. s. za rok 2018.pdf Velikost: 609.74 KB
202 Informace o stavu splnění úkolu z usnesení RM č. 795-2014 ve vztahu k usnesení RM č. 591-08.pdf Velikost: 24.66 MB