Zastupitelstvo: 2019 » 2019-03-28 ZM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – budoucí prodej části p. p. č. 2152_4.pdf Velikost: 880,7 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou – revolvingový investiční úvěr ČS.pdf Velikost: 634,84 KB
005 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 955,06 KB
006 Majetkoprávní operace – změna usnesení – oprava kupní ceny.pdf Velikost: 552,16 KB
007 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,45 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,37 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,36 MB
010 Majetkoprávní operace – nabytí podílu na pozemku formou daru – k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 625,38 KB
011 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 850,55 KB
012 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 913,9 KB
013 Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul. Irkutská .pdf Velikost: 663,97 KB
014 Záměr bezúplatného převodu pozemků – Vesecký rybník.pdf Velikost: 3,39 MB
015 Doplnění Osadního výboru Rochlice o jednoho člena.pdf Velikost: 367,58 KB
016 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 356,05 KB
016-01 Nevyužití přednostního práva k úpisu akcií společností Autocentrum Nord- a. s. a ČSAD Liberec- a. s. .pdf Velikost: 1,19 MB
017 Inventarizační zpráva roku 2018.pdf Velikost: 2,17 MB
018 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,35 MB
019 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice .pdf Velikost: 2,12 MB
020 Program regenerace MPR a MPZ – schválení rozdělení dotace pro rok 2019 přislíbené Ministerstvem kultury ČR.pdf Velikost: 9,04 MB
021 Plánovací smlouva – Technická a dopravní infrastruktura lokality Vyhlídková- Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,18 MB
022 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Liberec- z. s. na rok 2019.pdf Velikost: 2,73 MB
023 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA- z. ú. na rok 2019.pdf Velikost: 2,38 MB
024 Místní plán inkluze města Liberec pro období 2019–2021.pdf Velikost: 2,01 MB
025 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na pořádání mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2019.pdf Velikost: 6,38 MB
026 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2019.pdf Velikost: 1,53 MB
027 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019 II.pdf Velikost: 370,46 KB
028 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 2. 2019.pdf Velikost: 5,56 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1 MB
202 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2019.pdf Velikost: 796,25 KB