Rada: 2019 » 2019-03-12 RM 5 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Aktuální stav IS MML- Zaměření Liberecké IS- a. s..pdf Velikost: 355.03 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 708.pdf Velikost: 541.53 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 395_50.pdf Velikost: 1.12 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – záměr směny p. p. č. 1240_3.pdf Velikost: 1020.38 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou – budoucí prodej části p. p. č. 2152_4.pdf Velikost: 1.12 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou – revolvingový investiční úvěr ČS.pdf Velikost: 895.55 KB
008 Městský obvod Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3.22 MB
009 Městský obvod Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2.3 MB
010 Jmenování konkurzních komisí pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů základních škol.pdf Velikost: 365.28 KB
011 Souhlas s účastí škol v projektu v rámci programu OP VVV.pdf Velikost: 3.42 MB
012 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 2.49 MB
014 Revokace usnesení rady města č. 174-2019 a schválení dodatku č. 2 .pdf Velikost: 1.7 MB
015 Revokace usnesení rady města.pdf Velikost: 1.59 MB
016 Dotace k projektu Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí.pdf Velikost: 1.88 MB
017 Ukončení smlouvy o sdružení zadavatelů v rámci projektu -Kolem kolem Jizerek-.pdf Velikost: 379.54 KB
018 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek v rámci dokončení stavebních prací cyklostezky za ČOV.pdf Velikost: 385.54 KB
019 Studie proveditelnosti – Protipovodňová opatření Liberec- výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 2.79 MB
020 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Františkovská).pdf Velikost: 841.96 KB
021 Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o zřízení věcného břemene – most ul. Tovární.pdf Velikost: 1.02 MB
023 Nájemní smlouva – České dráhy- a. s.- křižovatka Švermova.pdf Velikost: 809.43 KB
024 Schválení vyhrazených stání pro invalidu.pdf Velikost: 420.32 KB
025 Změna a vydání nařízení a ceníku za stání vozidel 2019 .pdf Velikost: 1.63 MB
026 TJ Sokol Doubí- z. s. – prodloužení smlouvy o reklamě.pdf Velikost: 3.48 MB
027 Sportovní areál Svojsíkova .pdf Velikost: 3.22 MB
028 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na Ostašovské poutní slavnosti 2019.pdf Velikost: 1011.11 KB
029 Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství ve správním obvodu Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 706.56 KB
030 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek na dodávku služby Libereckého magazínu .pdf Velikost: 1.35 MB
030-01 Ceny Přívětivý úřad za rok 2017 a 2018.pdf Velikost: 370.1 KB
031 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ .pdf Velikost: 574.89 KB
201 Odpověď na písemnost adresovanou Radě města Liberec.pdf Velikost: 847.3 KB