Zastupitelstvo: 2019 » 2019-02-28 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodej pozemku vč. stavby garáže.pdf Velikost: 691,08 KB
004 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 1013-26- k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 560,84 KB
005 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 976,85 KB
006 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 933,79 KB
007 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,72 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,89 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu pozemků LK do vlastnictví SML.pdf Velikost: 845,89 KB
010 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu pozemků SML do vlastnictví LK.pdf Velikost: 650,22 KB
011 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 821,97 KB
012 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,15 MB
013 Zrušení předkupního práva – Nezvalova 872- Liberec 15.pdf Velikost: 1,78 MB
014 Nevyužití předkupního práva – bytová jednotka s příslušenstvím a garáž – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,1 MB
015 Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě terminálu .pdf Velikost: 1,42 MB
016 Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet a podpora Mezinárodního dne Romů .pdf Velikost: 288,87 KB
017 Obecně závazná vyhláška k regulaci pyrotechniky a lampionů .pdf Velikost: 942,03 KB
017-01 Obecně závazná vyhláška pro pořádání a průběh akcí typu technopárty.pdf Velikost: 1,02 MB
018 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 910,6 KB
019 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,87 MB
020 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 2,92 MB
021 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s. .pdf Velikost: 5 MB
022 Návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (areál Vratislavické kyselky).pdf Velikost: 2,39 MB
023 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 101-3.pdf Velikost: 798,75 KB
024 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019.pdf Velikost: 355,72 KB
025 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019.pdf Velikost: 2,19 MB
026 Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019.pdf Velikost: 2,57 MB
026-01 Volba členů do pracovní skupiny pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů.pdf Velikost: 344,65 KB
027 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,13 MB
028 Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML pro rok 2019.pdf Velikost: 2,93 MB
029 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 12,38 MB
030 Výkup pozemků pod hřištěm ZŠ Na Výběžku .pdf Velikost: 6,67 MB
031 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Horáková – U Potůčku – Mostecká (LOGBAL).pdf Velikost: 653,92 KB
032 Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2019.pdf Velikost: 11,92 MB
033 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019.pdf Velikost: 394,04 KB
034 Dodatek ke zřizovací listině Botanické zahrady Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 1,6 MB
035 Dodatek ke zřizovací listině Základní školy- Liberec- Lesní 575-12- p. o. .pdf Velikost: 6,79 MB
036 Návrh účetního odpisu nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 362,8 KB
037 Návrh účetního odpisu přeplatků v bytové evidenci.pdf Velikost: 348,97 KB
038 Vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019.pdf Velikost: 2,04 MB
039 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu .pdf Velikost: 1,19 MB
040 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava.pdf Velikost: 1,84 MB
041 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2019.pdf Velikost: 1,01 MB
042 Přidělení účelové dotace na pokrytí úhrady daně TJ Sokol Doubí- z. s..pdf Velikost: 5,88 MB
043 Nelegál – kriminální série Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka.pdf Velikost: 2,2 MB
044 Obecně závazná vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 620,37 KB
045 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města – 31. 1. 2019.pdf Velikost: 5,8 MB
201 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 1,11 MB
202 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2019.pdf Velikost: 673,93 KB