Zastupitelstvo: 2019 » 2019-01-31 ZM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2019 - 2023.pdf Velikost: 365,57 KB
003-01 Zřízení pracovní skupiny k vytvoření koncepce pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů.pdf Velikost: 348,65 KB
004 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,75 MB
005 Majetkoprávní operace - změna usnesení - oprava kupní ceny.pdf Velikost: 683,19 KB
006 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,16 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 1283-41- k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 799,37 KB
008 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 2,74 MB
009 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3,5 MB
010 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,07 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Žitavská.pdf Velikost: 817,21 KB
012 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu - k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 944,34 KB
013 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,03 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 906,76 KB
015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 517 - k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 696,16 KB
016 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - ul. Na Rozhraní- k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 630,96 KB
017 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - ul. Novinská- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1,18 MB
018 Majetkoprávní operace - změna usnesení - oprava parcelního čísla.pdf Velikost: 1016,77 KB
019 Kompletní informace o stavu nového územního plánu Liberec.pdf Velikost: 4,59 MB
020 Návrh rozpočtového opatření č. 12A) - zapojení dotací statutárního města Liberec v roce 2018.pdf Velikost: 955,04 KB
020-01 Návrh rozpočtového opatření č. 12B) změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 939,16 KB
021 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu -ZŠ Sokolovská - rekonstrukce-.pdf Velikost: 3,96 MB
022 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,78 MB
023 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 4,4 MB
024 Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ.pdf Velikost: 1,02 MB
025 Darovací smlouva osvětlení tunelu.pdf Velikost: 6,05 MB
026 Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci mezi SML a společností DTZ.pdf Velikost: 15,6 MB
027 Plánovací smlouva - novostavba 5RD- včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 3,01 MB
028 Záměr postupného vykoupení domů v sociálně vyloučených lokalitách.pdf Velikost: 2,34 MB
029 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací ze Sportovního fondu a vyhlášení programů 6.1 - 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 3,98 MB
030 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály.pdf Velikost: 1,92 MB
031 Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 794,52 KB
032 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města - 29. 11. 2018.pdf Velikost: 3,19 MB
033 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města - 13. 12. 2018.pdf Velikost: 11,19 MB
201 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 277,74 KB
202 Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.pdf Velikost: 30,41 MB
202-01 Časový plán činnosti výboru Zastupitelstva města Liberec pro rozvoj a životní prostředí.pdf Velikost: 277,51 KB
202-02 Informace o činnosti a stavu odboru strategického rozvoje a dotací.pdf Velikost: 5,09 MB
203 Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019.pdf Velikost: 462,86 KB
204 Plán činnosti výboru pro vzdělávání na 1. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 286,45 KB
205 Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 276,98 KB
206 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání.pdf Velikost: 5,53 MB
207 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných- vypůjčených a pronajatých nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2018.pdf Velikost: 2,23 MB
208 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2018.pdf Velikost: 1,46 MB
208-01 Časový plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 289,03 KB